Trang mạng
Lê Quang Đẳng


Chữ Tâm

Vấn Đề Của Gia Đình
( chỉ phổ biến trong gia đình )


Nội Dung

1- Thư Ngỏ của Lê Quang Đẳng
2- Đề Nghị Tái Phối Trí Nhân Sự của Lê Đình Nhã
3- Thư Ngỏ của Lê Quang Hưu
4- Tâm Sự Cuả Thằng Bồi Bút của Lê Đìmh Nhã
5- Ai Mua Trăng Tôi Bán Trăng Cho của Thằng Ngu
6- Ngọt Mật Chết Ruồi của Thằng Ngu
7- Hồi Đầu Thị Ngạn của Thằng Ngu
8- Ghi âm lời phát biểu trong buổi họp của HĐGT của Lê Quang Huy (Bổng)

9- Vài Nhận Xét của Lê Quang Đẳng.Thư Ngỏ


    Kính thưa quý anh chị, cùng các em và các cháu
    Hôm nay tôi xin phép mượn trang mạng gia đình nầy để thảo luận cùng quý anh chị, các em và các cháu về hai vấn đề của chúng ta mà chú 10 Nhã đã gợi ý :

1- Phụng dưỡng mẹ già.
2- Thờ cúng tổ tiên và quản lý hương hoả.
3- Đề nghị .

   Trước khi đi vào đề tôi xin phép đề nghị cách điều hợp những ý kiến trên  theo một căn bản hài hoà để có được sự đồng tâm thiết thực và sự đồng thuận khả thi của tất cả quý vị và cũng để tránh tình trạng là muốn giải quyết vấn đề theo ý của riêng cá nhân, "Chín ngươì thì mươì ý" là chuyện đương nhiên nhưng làm sao mươì ý nầy được trân trọng lắng nghe và được dung hợp và thực thi cho một kết quả tốt đẹp:
    a- Mỗi vị cần đóng góp ý kiến của riêng mình một cách rốt ráo và trọn vẹn mà không phải nửa chừng hay noí là không có ý kiến. Nếu không viết ra thì noí để ngươì khác ghi chép.
    b- Tất cả ý kiến của quý vị  sẽ được lên giấy trắng, mực xanh và những ý kiến trùng hợp nhau nhiều nhất thì sẽ coi là giải pháp 1, kế đó là giải pháp 2 và sau cùng là giải pháp 3.
   c- Giải pháp 1 thực thi trước trong vòng một hoặc hai năm không có kết quả tốt thì giải pháp 2 sẽ thực thi và sau cùng là giải pháp 3. Sau ba giải pháp mà không có kết quả tốt thì đó là sự an bài đành lòng chấp nhận thôi.
  d- Vì sự hy sinh vô cùng lớn lao cho người lo phụng dưỡng mẹ già và ngươì chiụ trách nhiệm thờ cúng tổ tiên và quản lý hương hoả. Cho nên cần có sự tự nguyện trước khi chọn lựa theo đề nghị. Nếu ai nghĩ rằng vì bất cứ lý do gì khác hơn sự hy sinh là thiếu trong sáng, thiếu thánh thiện, thiếu nhân nghiã không được đặt ra đây.

1- Phụng Dưỡng Mẹ Già:

 Trở lại vần đề của chúng ta, về việc phụng dưỡng mẹ già, trước khi đề nghị nhân sự thì xin cần xác định vài điểm:
1- Ngươì lo cho mẹ cần có mặt thường trực tại chổ 24/24giờ trong một ngày nghiã là ăn và ở chung trong nhà với mẹ.
2- Công việc chăm sóc thường trực nầy không cho phép ngươì lo cho mẹ làm bất cứ việc gì khác.
3- Phải có ngươì thay thế khi cần đi đám tiệc hay việc riêng.
4- Người lo cho mẹ phải được một sự đền bù bằng một hình thức nào đó (dù không đòi hỏi) mà những anh,chị,em khác không làm được.
5- Ngươì lo cho mẹ cần có sự tình nguyện trước, nếu không có tự nguyện thì đề nghị ba ngươì theo thứ tự ưu tiên 1, 2 và 3 theo tình hình sức khoẻ và hoàn cảnh gia đình riêng.
6- Ngươì tình nguyện và đề nghị lo cho mẹ già mà không chu toàn thì ngươì thứ 2 sẽ thay thế và sau đó là ngươì thứ 3.
7- Nhiệm vụ của người lo cho mẹ già tự động chấm dứt sau khi mẹ già theo cha già về trời.
8- Quỹ phụng dưỡng là sự đóng góp của anh, chị, em và cháu hảo tâm để mua thức ăn, uống và thuốc than cho mẹ già, cũng để chia sẻ và đền bù công sức với người lo cho mẹ già. Quỹ nầy sẽ do một người quản lý mà không phải là ngươì lo cho mẹ già.
  Sau khi thấy rõ việc cần và phải làm của một ngươì lo cho mẹ thì sự tình nguyện ưu tiên trước. Mong rằng có thêm sự đóng góp ý kiến của quý anh, chị, em và cháu để việc báo hiếu được hoàn hảo hơn.

 
2- Thờ Cúng Tổ Tiên và Quản Lý Hương Hỏa:

 
Việc thờ cúng tổ tiên và quản lý hương hoả là lâu dài, nên cần qui định vài điểm để chia xẻ với người chiụ trách nhiệm tránh bị những phê bình không hay và những ngộ nhận không tốt:

1- Người chiụ trách nhiệm (NCTN) thờ cúng tổ tiên và quản lý hương quả phải là một ngươì con hiếu thảo với cha mẹ, hoà thuận với anh em và thuỷ chung với vợ chồng (một vợ, một chồng). Đó là ba đức tính căn bản của một con ngươì mà trong Gia Đạo và Gia Huấn Thư đã dạy bảo. 

2- NCTN phải biết lễ độ, kính nhường, vui vẽhoà nhã với lối xóm và bà con trong gia tộc (trong Chín Điều Tâm Niệm).

3- Phần thu hoạch hương hoả phải lo phụng dưỡng ông bà và dùng hết vào việc cúng kiến tổ tiên và chia cho bà con trong gia tộc qua những lần giỗ trong năm, có nhiều cho nhiều, có ít cho ít mà không được giữ lại. Không được bo bo một cách ích kỷ, keo kiệt như của riêng tư.

4- NCTN phải có con trai để nối tiếp và lưu truyền dòng họ Lê. Nếu phải ở vào thế chọn lựa thì ưu tiên như sau: Trái trước gái sau, cháu nôị trước cháu ngoại sau. Thứ tự chọn nầy không phải kỳ thị trai hay gái, nôị hay ngoại mà là nề nếp, tôn ti trật tự và phong tục của ngươì Việt Nam nên cần phải bảo tồn và phát huy. Đó là gia phong, gia đạo và gia kỷ phải lưu truyền và gìn giữ đến ngàn sau.

5- Phần quản lý đã có minh thị trong phần hương hỏa , một điểm cần nhắc ở đây là cho dù thế nào và ra sao đi nửa thì đất hương hoả, nhà hương hoả và những tài sản khác trong hương hoả không được cầm cố hay bán.

6- Phần báo cáo chi và thu trong năm của phần hương hoả phải do NCTN báo cáo  trước Hôị Đồng Gia Tộc (HĐGT) trong ngày đám giỗ thân phụ Lê Văn Bảy và cũng là ngày sum họp gia đình để chia xẻ kinh nghiệm và cũng để tiếp giúp về tinh thần lẫn vật chật cho NCTN  trong ngắn hạn và dài hạn.

7- Kế hoạch trồng trọt hay đốn bỏ cây trái phải được sự đồng thuận của HĐGT hay của các vị cao niên nhất còn sống mà NCTN không được phép tự tiện trồng hay đốn cây trong đất hương hoả.

8- Kế hoạch xây cất hay sửa chửa nhà hương hoả hay nền mộ gia tộc phải được sự đồng thuận của HĐGT hay các vị cao niên còn sống mới được thực hiện mà NCTN không được phép tự tiện làm.

9- Việc xây kim tỉnh và sau đó an táng các vị cao niên trong gia tộc phải được HĐGT đồng thuận trước khi thực hiện.

10- Nhà hương hoả là nhà chung của gia tộc, nên anh, chị, em, chaú, chắt và chút đều được quyền ở tạm vài ngày từ xa về chơi hay chưa có nhà riêng ở và được đối đãi như con chaú trong nhà như ăn uống và chổ ngủ.

11- Đất hương hoả như ruộng và vườn không được cho ngươì ngoài gia tộc thuê mướn mà NCTN phải trực tiếp canh tác, nếu vì lý do sức khoẻ thì được quyền yêu cầu con chaú trong gia tộc ở gần tới làm công quả hay làm vần công.  

12- NCTN phải đóng thuế và những nghiã vụ khác đối với chánh quyền điạ phương như là một ngươì quản lý.

13- Về mặt pháp lý nhà hương hoả, đất hương hoả, nền mộ gia tộc và những tài sản khác phải được đăng bạ là "Phần hương hoả của Lê tộc".và NCTN là ngươì quản lý.

14- Quỹ Cúng Kiến: Quỹ nầy cần có để chia sẻ với NCTN để tổ chức những đám giỗ trong năm nếu như thất muà hay thất thu và cũng phải được báo cáo hàng năm trong ngày sum họp gia đình.

  Sự đóng góp ý kiến thêm  của quý anh, chị, em và cháu rất cần thiết để giúp cho NCTN an tâm hơn và sáng tỏ hơn những trách nhiệm và bổn phận , cũng để  hoá giãi những ngộ nhận nếu có hay những phê bình không hay. Càng nhiều chi tiết thì càng rõ ràng hơn, cần thiết cho moị sinh hoạt trong moị nơi và mọi gia đình để giữ được hoà khí và tình nghiã một cách hoàn mỹ vậy.

3- Đề Nghị:
 
   1- Ngươì lo cho mẹ già ưu tiên cho ngươì tình nguyện, nếu không có ai tình nguyện thì đề nghị theo thứ tự như sau : (1) Chị Năm  Xít (nếu hết ho và khoẻ mạnh), (2) Cô Mươì Một Nhặn (con lớn rồi), (3) Cô Út The.

  2- Ngươì Chiụ Trách Nhiệm thờ cúng tổ tiên và quản lý hương hoả nếu thành tâm chấp hành một cách nghiêm chỉnh những qui định trên  thì vẫn ưu tiên cho ngươì tình nguyện... Nếu không có ngươì tình nguyện thì đề nghị là anh hai Aí là ưu tiên 1, kế đến ưu tiên 2 là anh sáu Mác, và thứ ba là ...(?).

 3- Người chiụ trách nhiệm thờ cúng tổ tiên và quản lý hương hoả đi theo ông bà (thế hệ thứ 5) hay vì lý do khác không thể tiếp tục đãm đương nghiã vụ thì Hôị Đồng Gia Tộc sẽ chọn ngươì trong thế hệ thứ 5 hay thế hệ thứ 6 thay thế, bằng cách tình nguyện hay đề nghị như trên. Không được nhảy vọt từ thế hệ thứ tư của thân phụ Lê Văn Bảy sang thế hệ thứ sáu, vì như thế là  đứt khúc dòng linh lực của gia tộc là tất tiêu vong...! Phải giữ lấy nề nếp, tôn tri trật tự và phong tục hay noí cách khác là giữ gìn gia phong, gia đạo và gia kỷ một cách tự nhiên và tuần tự là hợp thông được với linh lực của cữu huyền, thất tổ, mà hợp thông được với linh lực là còn lưu truyền là  hưng thịnh và tồn tại, ngược lại thì tất nhiên là tiêu vong.

  Rất mong quý anh, chị, em và cháu đóng góp thêm để chi tiết hơn , rõ ràng hơn, trong sáng hơn, thánh thiện hơn và hợp đạo hơn để dòng linh lực của gia tộc tiếp truyền đến từng thành viên trong gia tộc ân đức tràn đầu hầu lưu truyền đến những thế hệ tiếp nối muôn đời hưng thịnh.

  Trân trọng

Phụ Chú:
  Cha mẹ nào thì cũng thương con và muốn con mình nên ngươì và thành tài và sự thương yêu luôn luôn công bằng có nghiã là có 10 đứa con thì thương như nhau và nếu có chia gia sản thì cũng như nhau, không hơn, không kém. Trong cái tương phản của thương yêu có lúc cha mẹ giận hờn vì con mình không làm đúng ý mình hay là mình dạy nó mà nó không thèm làm hay quên làm, rồi khi lúc giận lên tiếng rủa xã thành lời ruả.
  Một ngươì con có một đức tình tốt như hiếu thảo với cha mẹ, hoà thuận với anh em và kính nhường với chòm xóm thì không bao giớ chấp vào lời ruả của cha mẹ hay người nào đó, không được nhớ lời rủa mà phải nhớ những lời dạy lời nguyền.
  Lời Dạy hay nguyền (nguyện):
Luôn trong sáng, thánh thiện, cao thựơng, chân thành, tích cực và xây dựng.
  Lơì Ruả (chửĩ): Luôn thô bạo, thấp kém, cay đắng, tiêu cực và đã phá.
  Một người có chút kiến thức và trình độ thì không bao giờ nhớ và nhắc về những lời ruả hay chửỉ của cha mẹ về mỉnh hay anh em mình.
 Cho nên trong vấn đề của gia đình mà ai nhắc đến lời rủa hay chửi của cha mẹ là vô minh, thiếu tình huynh đệ, thiếu tinh thần xây dựng gia tộc không chấp nhận, nếu không muốn nói là nghịch tử, vô đạo và bất hiếu. Nên xin quý anh chị em lưu tâm mà tránh vậy. 


Lê Quang Đẳng
Ngày 9 tháng 11 năm 2010 nhằm ngày 4 tháng 10 năm Canh Dần. Việt Lịch 4889
Chữ Tâm

Đề Nghị Tái Phối Trí Nhân Sự

Lời Nói Đầu

 

    Kính nguyện Cửu Huyển Thất Tổ Dòng Họ LÊ, kính xin sự Linh thiêng của Cha, kính thưa Má, kính thưa tất cả Anh, Chị, Em, Cháu, Chắt, Chít …!

    Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2010, nhằm ngày mùng 7 tháng 10 năm Canh Dần. Con Lê Đình Nhã (10 Nhã), xin được phép tóm lược lại tình hình thực hiện di chỉ của LÊ GIA TỘC trong vòng 2 năm qua và xin có vài ý kiến trong việc điều hành trong thời gian tới.

   Ngày 21 tháng 01 năm 2009 nhằm ngày 26 tháng chạp năm Mậu Tý, con có đề nghị Vợ Chồng Cháu LÊ TRỌNG HỐI, thay mặt cho Anh Hai LÊ THÀNH ÁI để gánh vác việc chăm sóc cho Mẹ của Con và tập tành việc cúng giỗ phụng sự phần hương hỏa của LÊ GIA TỘC. Kể từ ngày ấy đến ngày 18 tháng 03 năm 2010 nhằm ngày mùng 02 tháng 03 năm CANH DẦN, con có về lại VN thăm Má cùng Anh Chị Em Cháu và có vài ý kiến đóng góp cho Vợ Chồng cháu Hối trong việc thờ cúng cũng như chăm sóc Mẹ già.

  Sau đó thì chú Mười Hai (LÊ QUANG HƯU) có về dự lễ giỗ của Ba (LÊ VĂN BẢY) và gần đây nhất là Anh Sáu (LÊ THÀNH MÁC) có về VN để trị bệnh. Sơ lược qua tình hình cùng với sự đóng góp ý kiến của mọi người, nay Mười Nhã xin tóm lược lại một vài nét sau đây.

 

  1. Việc chăm sóc cho Mẹ già.

Việc này Vợ Chồng cháu HỐI đã thực hiện rất tốt đẹp, thật đáng khen. Vợ chồng Cháu đã luôn làm tròn trách nhiệm trong việc chăm sóc cho Bà Nội.

Tuy nhiên có điều đắn đo là vì chăm sóc cho Bà Nội nên Vợ Chồng cháu HỐI phải hy sinh chuyện riêng tư như không có thời gian đi chơi đó đây và nhất là không thể sanh thêm con vì bận lo cho Bà Nội. Đây là vấn đề lớn cần phải chấn chỉnh ngay, chúng ta không thể vì Mẹ già của Chúng Ta (chuyện chung) mà buộc Vợ Chồng Hối phải gánh chịu thiệt thòi (chuyện riêng).

  1. Việc chăm sóc ruộng vườn.

Cháu Hối đã quản lý tốt khâu mướn người làm cỏ vườn tược, bón phân, xịt thuốc và thu hoạch. Có điều là Hối không phải là mẫu người chuyên cần, mọi việc đều mướn người làm. Làm ruộng rẫy mà không lấy công làm lời thì không thể coi như nông dân được. Đây chỉ là giải pháp tạm thời không thể tính chuyện lâu dài được. Nhà ở nông thôn thậm chí đến cọng rau thơm mà phải chạy ra chợ mua ăn thì thử hỏi có xứng đáng đứng trên ruộng rẩy không? Canh tác tạo ra hoa lợi để nuôi sống hay bán ruộng đất để tạo miếng ăn?

  1. Việc thờ cúng Tổ Tiên Ông Bà.

Về cơ bản Vợ Chồng Cháu cũng đã làm xong công việc này. Tổ chức Lễ Giổ để trả nợ chứ không thật lòng tôn kính. Tùy tiện trong việc tổ chức lễ giổ của Ông Bà như cúng cuối năm thì tổ chức trước ngày không đếm xỉa gì tới Cha Mẹ, Cô, Chú, Anh Chị Em. Ngày giỗ của Ông Nội thì quạu quọ, đánh con, chữi rủa. Ngày cúng Việt Lề thì bỏ mặc không ngó ngàng gì đến, bỏ đi Cần Thơ để mua xe Cúng nước mỗi sang bản thân Hối là họ LÊ, nhưng cháu không thích đốt nhang, chỉ để cho Vợ Hối đốt, thấy vậy Chú Sáu đã cố vấn nhưng Hối chỉ trực tiếp đốt vài ba ngày rồi mọi việc trở lại như củ. Coi như Hối không thích làm chuyện thờ cúng đầy phiền toái nay vậy.

 

4.  Về chuyện đối ngoại, cư xử với Cha Mẹ,họ hàng, anh chi em và xóm giềng thì coi  như hoàn toàn thất bại.

a.    Với Cha Mẹ thì không kính trọng, bất hiếu, không nghe lời góp ý của Cha. Ba của Hối nói chuyện vợ của Hối phản bác ngay trước mặt của Chú Mười, coi như vợ của Hối không coi Anh Hai như Cha Chồng của nó. Nó là ai?, lấy tư cách gì nó được vào nhà thờ dòng họ LÊ này? Chính bản thân Mười Nhã kêu Hối dọn dẹp cái phòng trống để cho Ba nó nghĩ ngơi thì nó dạ mà không làm. Khi Ba nó bảo thì nó nói “từ nhà Ba qua đây thì mệt nhọc gì mà phải nghĩ ngơi”!?. Anh Hai qua thăm Má thì vợ của Hối lấy mắt ngó và không chào hỏi gì cả, đến đổi Bà Nội bảo “nó là đứa mất dạy”. Thật tội nghiệp cho nó, nó chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ HƯƠNG HỎA là gì? Không có Hai Ái thì làm sao nó tư cách bước vào Phủ Thờ này. Nó phủ nhận vai trò của Ba nó, có nghĩa rằng nó tự chấm dứt vai trò của nó đối với Dòng Họ LÊ này vậy.

b.    Với Cô Bác thì Vợ Chồng Hối không kính trọng. Anh Hai nói” Vợ Chồng thằng Hối coi Tôi, Chú Chín, Cô Mười Một và Cô Út không ra gì cả, còn thua con của nó nửa”. Cô Chú của nó là ai? Là Hội Đồng Gia Tộc là những người có quyền quyết định đến vận mệnh của nó mà thật đáng tiếc cho nó không biết. Nó đã nghĩ rằng nó là nhân vật không thể thay thế nên mới có thái độ và hành động như vậy. Đây cũng là bài học để đời cho nó và suốt cuộc đời của nó sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

c.    Với xóm giềng thì không dung hòa với mọi người nên không ai đói hoài tới lui với Má. Như vậy coi như công đức vun bồi của Ông Bà Nội đối với xóm giềng bao năm nay đã bị nó kết cuộc.

 

  Tiền bạc gởi về lo cho Nội và cho việc ăn uống của Vợ Chồng con của Hối thì không thiếu, vườn tược thu hoạch sau khi trang tãi cho đám tiệc cũng không hụt như vậy Cháu Hối hỏi nợ bên gia đình vợ nhằm mục đích gì ? Tự động đi hỏi nợ bên gia đình vợ để mua xe, trong khi trong nhà chỉ có một người biết lái xe. Tại sao tiền bán bưởi không dành dụm để chi phí cho đám tiệc trong năm? Có nợ thật hay không và thiếu thốn ở khoản nào? Nếu để cháu Hối ở đây thêm vài năm nửa thì số nợ cao ngập đầu và chỉ còn cách đem gia tài của Tổ Họ LÊ ra mà trừ cấn nợ cho gia đình bên vợ của Hối. Phần hương hỏa của dòng Họ LÊ đang được Cháu Hối thế chấp dần dần rồi Anh Chị Em Cháu của Chúng Ta có thấy không ?

 Về việc thực thi trách nhiệm mọi việc quan trọng thì phải xin ý kiến của Hội Đồng Gia Tộc như việc đốn cây trồng thêm cây khác, mua xe … thì Anh Hai không biết và cả bản thân của Mười Nhã cũng không hay…Liệu như thế thì Hội Đồng Gia Tộc này còn có giá trị gì không? Là bù nhìn ư?

 

 Một vài việc đã xảy ra Mười Nhã đã cố vấn cho Vợ Chồng cháu Hối nhằm sửa đổi những sai xót để hoàn thiện dần. Nhưng Vợ Chồng cháu Hối đã không coi đây là lời cảnh cáo sau cùng cho Vợ Chồng của Cháu mà cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra càng lúc càng tệ haị hơn.

Nếu chỉ mỗi một chuyện là chăm sóc cho Bà Nội thì Vợ Chồng Cháu làm tốt, nhưng sau khi Bà Nội mất đi rồi chuyện thờ cúng là chính yếu. Cha Mẹ không kính trọng thì ai sẽ thờ cúng ? Họ hàng Cô Bác không ai lui tới thì cúng ai ? Dòng Họ LÊ này sẽ đổi thành họ gì ? Và chuyện chăm lo phần hương hỏa còn có ý nghĩa gì không?

 Trước sự Linh Thiêng của Cửu Huyền Thất Tổ Dòng Họ LÊ, nay Mười Nhã kính xin đại diện cho Anh Chị Em Cháu và Chắt khu vực Úc Đại Lợi xin chịu tội trước Cửu Huyền Thất Tổ vì nóng vội thiếu xét đoán nên đã nông nổi tạo nên oan nghiệt cho Dòng Họ LÊ. Đã thui đốt đi bao nhiêu là công đức và ước vọng của Cửu Huyền Dòng Họ LÊ, đã là giãm uy tín gia đình với dòng họ, đã đánh mất đi thiện cảm của xóm giềng. Lần đầu cũng như là lần cuối Con kính xin Cửu Huyền cứu xét và ân xá cho Con để Con cố gắng chấn chỉnh những sai xót ngỏ hầu chuộc lại những lồi lầm đã xảy ra. Để góp phần vào việc chỉnh đốn những mất mát như kể trên, Con - Mười Nhã kính xin sự linh ứng Cửu Huyền hộ trì cho Con và kính xin có bốn vấn đề xin được đề nghị với Má, tất cả Anh Chị Em Cháu Chắt Chít trong Tộc Họ LÊ như sau:

1.    Điều Một: Cháu Hối không xứng đáng là người thay mặt Dòng Họ LÊ để phụng sự hương hỏa. Đây là giai đoạn chuyển tiếp Vai trò này để trống, sẽ bổ khuyết sau khi Má trăm tuổi già. Đây là chuyện trọng đại chúng ta không thể hấp tấp để tạo thêm lầm lổi. Hãy để thời gian thử thách mọi người và sự linh nghiệm xui khiến của Cửu Huyền. Qua đó thì tùy theo điều kiện và khả năng mà chọn người thừa kế trong đám Hậu Duệ của Dòng Họ LÊ.

 2.    Điều Hai: Xin Chị Năm hy sinh cho Anh Chị Em để vào trực tiếp chăm sóc cho Má, các Anh Chị Em Cháu Chắt còn lại tại VN sẽ hổ trợ công sức cùng Chị Năm trong việc lo cho Mẹ già. Anh Chị Em Cháu tại Úc sẽ hổ trợ về mặt tài chánh.

 3.    Điều Ba: Cháu Hối thu xếp việc chăm sóc Bà Nội và bàn giao lại cho Cô Năm (Lê Thị Xít), ngay từ giờ phút này. Dọn ra khỏi Phủ Đường trong vòng 7 ngày. Khi Cháu Hối đến đây ra sao thì ra đi như vậy. Bây giờ trong nhà 2 chiếc xe thì của Cháu Hối chỉ 1 chiếc mà thôi. Chiếc xe mới mua là của phần hương hỏa, đó là tiền bán bưởi. Để đền bù công sức lo cho Bà Nội, coi như chiếc xe thứ hai là món quà mà Hối được phép mang đi.

 4.    Điều Bốn: Tất cả Anh Chị Em Cháu xin hợp sức cùng Chị Năm để cúng nước hàng ngày và nhất là tổ chức Lễ Giổ Ba và Ông Bà trong năm, xin đề nghị Anh Hai đại diện nhóm họp Anh Chị Em để tính toán chuyện cúng kiến, nếu Anh Hai bệnh hoạn hay bận rộn thì xin Anh Chín thay mặt Anh Hai làm việc này.

Trên đây là tóm tắt những gì mà Mười Nhã muốn trình bày. Kính xin tất cả Anh Chị Em Cháu cùng nhau thảo luận và đóng góp để bản thảo này được hoàn chỉnh. Khi bản thảo hoàn chỉnh thì coi như là quyết định trong nhóm LÊ Gia Tộc tại Úc Đại Lợi.

 

Lập tại Sydney, ngày 12 tháng 11 năm 2010 (nhằm ngày mùng 7 tháng 10 nămCanh Dần)

 

 Lê Đình Nhã

Cửu Huyền và Thất Tổ

Cửu Huyền là chín (9) đời của gia tộc:

1- Cao Tổ :  Cao tổ phụ là Ông Cốc
2- Tằng Tổ : Tằng Tổ phụ là Ông Cố
3- Tổ : Tổ Phụ là Ông Nôị
4- Cha
5- Mình
6- Con
7- Cháu
8- Chắt
9- Chút


Thất Tổ là bảy (7) Tổ của gia tộc:

1- Tổ : Tổ Phụ là Ông Nôi
2- Tằng Tổ : Tằng Tổ Phụ là Ông Cố
3- Cao Tổ : Cao Tổ Phụ là Ông Cốc
4- Tổ Tổ : Tổ Tổ Phụ là ba của ông cốc
5- Tằng Tằng Tổ : Tằng Tằng tổ phụ là ông nôi của ông cốc
6- Cao Cao Tổ : Cao Cao tổ phụ là ông cố của ông cốc
7- Cao Tổ Tổ : Cao tồ tổ tổ phụ là ông cốc của ông cốc


Lê Quang Đẳng sưu tầm


 


  Thư Ngỏ


Kinh thua anh chi em,cung hoi dong gia toc!

toi LE QUANG HUU.con trai uc trong gia dinh.khi doc nhung di huan,nhung dieu le,va nhung quyet dinh cua LE DINH NHA,toi that xuc dong va boi hoi,xuc dong vi nhung tu ngu hoa my khien nguoi doc cam giac mot gia toc kieu mau cua xa hoi, nhung toi cung rat boi hoi vi,chi noi bang loi, toi co the noi dep hon ngan lan.neu tren dau moi trot luoi,toi khong muon noi,neu qui vi muon noi bang tam va nhung bang chung xac thuc,toi co the noi voi qui vi,dung nghe nhung loi dem pha,truc loi, hay dung tam de giai quet van de,qui vi co dam doi mat voi toi de lam chuyen do khong?qui vi mot tay thu tom quyen hanh,qui vi thanh lap mot hoi dong gia toc de lam hoi dong gat cho qui vi,de qui vi hop thuc hoa nhung tham vong va quyen uy cua qui vi,neu qui vi dam dung tam cua qui vi de tho cung ong ba, de lo cho cha me,thi qui vi cu tap hop nhung nguoi ma qui vi cho rang guong mau,dao hanh cao tham,roi cho toi  mot cai hen, de chung ta ly luan,co dam khong qui vi?cuoi cung toi xin chuc qui vi cu tiep tuc nam mo trong cai mat na that dep cua qui vi,

Kinh chao!

huuqle@tpg.com.au
xeovonga64@yahoo.com


Ngày 18/11/2010

TÂM SỰ CỦA THẰNG BỒI BÚT

 

Kính thưa tất cả Quí Vị,

  Hôm nay là ngày mà mọi việc gần như đã đựơc an định, Tôi 10 Nhã xin có đôi lời để thưa lại cùng tất cả Qúi Vị trong và ngoài liên hệ tới Tộc Họ LÊ.

  Quí Vị có biết bồi bút (bb) là gì chăng? Nôm na là viết dùm, viết mướn… Có hai loại bồi bút một là bồi bút tư bản là mướn gì thì viết đó, đựơc trả thù lao hẳn hoi; còn loại thứ hai là bồi bút xã hội chủ nghĩa, là loại bồi bút đựơc trả công bằng giấy khen, là bảng tuyên dương công trạng, nôm na là làm thí công, làm thiện nguyện… Và Tôi là bồi bút XHCN từ ngày 26 tháng 12 năm 2007 cho đến nay.

 Kể từ sau khi Ba qua đời, bb này không can dự vào bất cứ chuyện gia đình ở VN, nhưng do việc tính toán việc kế thừa hương hỏa nên Anh Bảy (A7) đã bàn tính cùng Anh Hai (A2) tách Chị Năm ra khỏi việc chăm sóc cho Má để A2 vào lo chuyện hương hỏa. Nhưng không Anh Chị Em nào đồng ý và không ai dám đối đầu cùng A7, bởi vì không ai dám công khai và đủ khả năng để thuyết phục A7. Từ đó, bb đựơc A6 và Chú Mừơi Hai (C12) trưng dụng để làm bình phong mà đối đầu cùng A7. Bb đã đề nghị ra Hội Đổng Gia Tộc để biểu quyết vấn đề lấy đa số làm quyết định để thực thi chuyện lo cho Mẹ già và chăm lo phần hương hỏa. Vì trách nhiệm mang họ LÊ nên bb không nệ hà và chấp nhận mình làm bồi bút cho Anh Chị Em trong việc lo toan cho đại gia đình và xoa dịu sự căng thẳng giữa những Anh Chị Em với nhau. Bb đã vịn vào cái cớ là Ba di chúc lại cho bb mà bb lấy tư cách làm người điều hợp để kêu gọi Anh Chị Em lại lo công việc chung. Nhờ trời A7 chấp thuận đề nghị và chấp hành mặc dù ý kiến riêng là A7 không tán thành.

  Nên chú ý đây là dự thảo, chỉ là phần phác họa, sau khi được mọi người chấp thuận mới thành quyết định. Nếu dự thảo được 2/3 chấp thuận thì sau đó mới quyết định và mọi người phải chấp hành. Do đó, người đề ra dự thảo nếu không ai đồng ý thì không được coi như là quyết định. Thuở Ba còn sinh thời thì mọi việc do Ba quyết định, khi Ba qua đời thì Má quyết định, nếu Má già yếu thì Con cái họp lại để thảo luận và quyết định.

 Rồi sau đó C12 tính chuyện cất nhà, chuyện này không bàn qua với A7, lúc đầu bb dự định góp phần cùng C12 để lo nhưng sau do dự tính quá khả năng nên bb xin rút lui và C12 tự đúng ra gánh vác. Ban đầu thì chỉ cất nhà cho Má ở nhưng sau đó cất luôn nhà thờ. Sau khi nhà cửa cất xong không người trực tiếp quản lý nên Anh Chín (A9) tự tung tự tác, để đối phó tình hình này nên bàn đưa Cháu Hối vào kế tục và bản dự thảo việc xác lập người thừa kế phần hương hỏa của Lê Gia Tộc ra đời vào tháng 01 năm 2009. Việc này thì A7 và A2 cũng không đồng ý Cháu Hối mà muốn đưa Cháu Biên vào nhưng Hội Đồng Gia Tộc đã biểu quyết cho Cháu Hối thì A7 lẫn A2 cũng đành phải ký tên đồng ý. Coi như đến lúc này thì HĐGT có giá trị pháp lý bởi vì A9, C11 và C13 không đồng ý nhưng cũng phải cúi đầu lặng lẻ ủng hộ.

  Từ lúc Cháu Hối vào thì chuyện bàn bạc tham khảo chỉnh lý coi như không được thực thi đúng mức. Mọi chuyện làm của Cháu Hối chỉ có C12 biết và một mình C12 quyết, bb chỉ biết lại khi hỏi qua hay vui miệng mà C12 nói lại. Coi như mọi chuyện hương hỏa C12 độc quyền điều hành trực tiếp Cháu Hối như chuyện A7 gởi sâm về cho Má uống thì C12 bảo Cháu Hối đưa cho A2 uống, A7 bàn mua lại đất của Chín Kịch thì C12 cảng lại không cho Cháu Hối dính líu tới Chú Bảy Thậm chí chuyện hốt cức heo, làm vườn rau bb đã bàn với C12 nhưng C12 nghe qua rồi thôi. Tất cả chuyện Anh Chị Em thị phi thì mình cũng phải nghe để suy luận, nhưng quan điểm của C12 thỉ chuyện Cháu Hối làm đúng 100%, có sai chăng là do C12 biểu làm như vậy. Từ chổ bao che nên Cháu Hối sinh ra coi thường Ba nó cùng cô chú bất lương của nó.

  Đến ngày 12 tháng 11 năm 2010 dự thảo chấn chỉnh người thừa kế phần hương hỏa của Lê Gia Tộc ra đời nhóm họp tại nhà A6 thì C12 bỏ về ngang và đòi tiền cất nhà lại. C12 cho rằng bb làm gì có tư cách đại diện HĐGT, nói nhiều chứ không làm, là người vô nhân…Và mọi chuyện từ lúc đó C12 đã tẩy chay bb, chỉ liên hệ và điều đình với A7 mà trước đó vài hôm thì coi A7 như kẻ lạ người dưng. Ai đã dựng bb này lên? để làm gì?

   Rồi ngày 23 tháng 11 năm 2010 C12 lại có cơ hội chứng tỏ cho cả dòng họ biết là người con chí hiếu, chí tình, chí nghĩa và chí công vô tư như là biết lo cho Mẹ già và cho phần hương hỏa đã cất nhà cho Mẹ già ở an vui tuổi già, cất nhà thờ cho dòng họ Lê… thật vĩ đại, bb trăm ngàn lần bái phục, đời đời kiếp kiếp bb này không bao giờ làm đựơc và cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã khấy động nơi đã vốn yên tỉnh mà Ba đã dày công tạo nên.

  Còn A2 nhắn với A6, khi bb điện về thì nói chuyện rất là đạo đức ( khi nói chuyện có mở speaker Chị Năm và Bôi ngồi nghe chung), nhưng khi thông qua dự thảo thì chữi bới lung tung. Sự thật ở nơi đâu? Chân lý đâu mất rồi? Chính nghĩa có còn không?

 Cuối cùng bb nhờ A7 điện thoại hỏi C12 chi phí nhà bao nhiêu tiền thì C12 bảo là không nhớ và chuyện đã qua rồi. Thật sự bb này không hiểu nổi câu trả lời này.

 Chúng ta thử suy nghĩ lại, tại sao A7 lại chịu chấp nhận giải pháp mà chính A7 cũng không đồng ý. Theo bb thì A7 vì chuyện chung mà lo nên đàng nào cũng được nên vui vẻ chấp thuận, từ đây mới thấy được ý tưởng cao cả của kẻ sĩ, kẻ thức thời, không vụ lợi sẳn sàng hy sinh vì chuyện chung.

  Kể từ hôm nay bb kính mong A7 thay thế bb để nhóm họp Anh Chị Em Cháu, bàn bạc và tính toán việc trông nom Mẹ già và vun bồi hương hỏa cho dòng họ Lê. Nhiệm vụ của bb đã hoàn thành và chân thành cảm ơn Qúi Vị đã vui vẻ với bb trong thời gian qua. Xin hãy để thời gian ngủ yên để bb có được khoảnh khắc sống thật với chính mình và trọn đời không tiếc nuối.

 

Trân trọng kính chào,

 Ngày 24 tháng 11 năm 2010

 Bồi Bút XHCNChữ Tâm


Ai Mua Trăng Tôi Bán Trăng Cho

     Mỗi một người khi sinh ra đều giống nhau,nhưng khi lớn lên sẻ khác nhau.Tư tưởng sẻ cao thượng hoặc thấp hèn.

     Nếu biết đem hạnh phúc chia sẻ cho người, ta sẻ cảm nhận được hạnh phúc, nếu cố tìm kiếm hạnh phúc bằng cách tạo ra nhiều tiền của, hoặc chiếm đoạt của người, thì kẻ đó không bao giờ có hạnh phúc. Tóm lại, cho càng nhiều sẻ nhận càng nhiều, (Của mình đem cho nhớ đừng lấy của người đem cho).

    Tâm không. Không tâm. Ai ai củng muốn mình được tâm không,nhưng có không ít người không phân biệt được tâm không và không tâm.Tâm không là người: Từ,Bi,Hỉ,Xã. Là kẻ biết thương yêu, tha thứ. Không tâm là kẻ chì biết mình. chỉ biết kẻ khác phải phục tùng mình, để đạc mục đích bất chấp thủ đoạn.

    Kẻ làm lỗi không đáng sợ. Đáng sợ là kẻ không biết sửa lỗi. Phàm làm người ai ai cũng phạm lỗi, kẻ phạm lỗi thành tâm hối cải rất đáng quí, khi kẻ phạm lỗi cố dùng những từ ngữ hoa mỹ, để trốn tránh trách nhiệm là kẻ hèn, và rất đáng sợ.

    Cắt nửa vầng trăng. Khi một đứa con đả phạm rất nhiều lỗi lẩm, nó cố gắng làm mọi cách mà nó có khả năng, để bù đắp lại cái quá khứ mà nó đả làm cho cha mẹ nó đau khổ, tuy muộn màn nhưng có còn hơn không. Những việc làm ấy không có một ý đồ nào khác, ngoài một việc, làm cho mẹ nó sống thật đầy đủ trước khi đi theo ông bà. Thế nhưng nó đả làm sai, nó đả xây dựng từ đường và ngôi nhà quá to, cho nên đả khơi dây lòng tham của anh em nó, nó hoàn toàn không nghĩ đó là chí hiếu, chí tình,.vv....hay là công đức gì gì đó, đơn thuần là chuộc tội với cha mẹ . Nó cố gắng và cố gắng nhưng vô vọng, cách cuối cùng là cắt nửa vầng trăng rao bán, với hy vọng rằng anh em nó sẻ vì mẹ mà để cho nó một cơ hội lo cho mẹ, (mẹ đang ở trong nửa vầng trăng) có người lập luận rằng, mẹ có mười người con, có kẻ nói tao không có tiền, nào là mất công đức.vv....làm nhà cho mẹ mà là công đức? thật là xấu hổ, vậy củng có người đem thước ra đo nửa vâng trăng, giá nửa vầng trăng là bao nhiêu? sao không đi hỏi HÀN MẠC TỬ.

   Dạy và Học.Thằng HỐI bị đuổi là tại nó nghe lời mày.mày không dạy nó.Có khẳng định là có,nhưng quí vị thích nhìn bề ngoài,cho nên quí vị không biết tôi dạy những gì và nó tiếp thu được những gì,cho nên quí vị hêt thắc mắc này đến thắc mắc khác. Cái mà tôi đả dạy nò là TÂM và ĐỨC, tiền tài là vật ngoại thân, đời là vô thường, có đó và mất đó,(tài sản cất trong đầu sẻ không bao giờ mất){lời dạy của ba}cho nên ra đi không lấy cái gì. Đối với cha mẹ phải kính trọng và thương yêu, phải để tận đáy con tim,không cần phô trương ra ngoài,quí vị có nghe rỏ anh hai đả trả lời(trước mặt tui nó không có hổn hào, tui chỉ nghe người ta học lại).Muốn dạy nó cũng phải có chứng cớ hổn hào của nó, chứ chỉ nghe nói rồi thao thao bất tuyệt,như kẻ sành đời thì ai phục đây? khi anh hai hỏi nó mượn tiền, nó cầm tiền để cho anh hai, khi thằng PHỦ cưới vợ nó nhường lại miếng vườn, tạo cơ hội cho anh nó làm lại cuộc đời. Những điều đó quí vị không muốn thấy,muốn nghe,quí vị chỉ muốn nó có sai phạm gì đó, để ghi vào sổ vàng lập chiến công. Quí vị có thấy về Tâm và Đức, quí vị thua xa nó không? tiền lo cho mẹ chỉ cần $1 một ngày quí vị còn tiếc đó,có đúng không quí vị? Muốn dạy người phải xem khả năng của mình nửa, đừng nhận bừa rồi làm không được xấu hổ lắm, học đả khó dạy càng khó hơn. Một điều mà nó làm cho tôi thất vọng là nó đem theo chiếc xe, nhưng củng khá lắm rồi.(nhân bất thập toàn)
  
    Vì trình độ kém cõi không thể viết ngắn hơn,tuy qúa dài nhưng chưa hết ý,nếu đươc hoan nghên còn trình bày thêm nhiều vấn đề và bằng chứng.

   bút ký Thằng Ngu
   ngày 22/12/2010

      Hôm nay thằng ngu xin kể một câu chuyện (ngu là đần độn và ngu si không biết quá khứ vị lai,chỉ thấy những gì trước mắt,và bằng chứng)

                                      CHUYỆN BUỒN CỦA THẰNG NGU

     Thuở xa xưa có một thằng ngu, nó đem miếng lưới cá ra sông để bắt cá, lưới vừa thả xuống có một con cá thật mập dính vào lưới. Lúc đó có ông trạng nguyên bái tổ vinh qui đi ngang qua, ông cất tiếng khen ngợi, nhủng thằng ngu không thèm để ý đến,  mà buồn bả giương cung lên và buông mũi tên vào không trung, khi mũi tên rớt xuống thì có bốn năm con ó bị mũi tên xuyên qua thân, dính chùm lại. 
 
  Ông trạng hết lời khen ngợi, nhưng nó càng buồn mà nói rằng, lưới này tôi không muốn dính cá,và mũi tên nầy tôi không muốn trúng bất kỳ  con chim nào cả, vì tấm lưới này là lưới hiếu đạo, và mũi tên này là mũi tên nhân nghĩa, ông trạng bảo đả lưới được rồi , anh hảy đem về cho vợ con nấu ăn,
thằng ngu nói rằng, thứ này hôi tanh lắm, ăn không được, ông trang bảo, vậy anh đem đi bán, thằng ngu nói tôi không cần tiền, ông trạng tiếp, vậy anh đem bỏ đi, thằng ngu nói, thứ này đem bỏ thì làm ô nhiễm môi trường, ông trạng lắc đầu nói: Không hiểu nổi.
Chấm hết..

                                                                        THẰNG NGU
                       Ngày 22/12/2010
  NGỌT MẬT CHẾT RUỒI

     Hôm nay nhân dịp giáng sinh Thằng Ngu xin kính chúc quí vị một mùa giáng sinh vui vẻ,cũng nhân dịp này Thằng Ngu xin được có một ít quan điểm về thư ngỏ của (bồi bút xả hội chủ nghĩa)(bbxhcn)

    Không giống như những gì mà chúng ta đả thấy,đả nghe,về hội đồng gia tộc,một hội đồng mà tất cả thành viên đều có quyền ý kiến và phát biểu,được tôn trọng như nhau,và khi hội họp đưa ra dự thảo được sự đồng thuận của đa số, sau đó sẻ ký tên biểu quyết theo tỉ lệ 2/3,và trở thành quyết định.Đó là mỹ từ mà bất kỳ ai đọc củng xem là tuyệt vời,từ nội dung đến hình thức.Nhưng sự thật thì thế nào?
  
   Kính thưa quí vị,nó hoàn toàn trái ngược từ nội dung đến hình thức,mà (bbxhcn)đả tuyên truyền, bằng chứng là khi họp xong, thành viên đả ra về,nội dung không phù hợp với ý đồ mà (bbxhcn)mong muốn,cho nên có cuộc họp khác mà không được thông báo,và theo đó là dự thảo được ra đời.Vậy sự minh bạch ở đâu? khi được mời đến để biểu quyết thì nội dung dự thảo đả thay đổi hoàn toàn,vậy còn biểu quyết để làm gì? ở lại để xem kịch ư?kịch bản quá vụng về.
  
  Tại sao cho đến hôm nay Thằng Ngu mới vạch trần bộ mặt trơ trẽn của (bbxhcn),vì Thằng Ngu muốn cho mọi người tận mắt nhìn ý kiến và chữ ký của những thành viên khác trong H Đ G T, đồng thời nghe lại ghi âm để làm băng chứng.
 
    Khi một số thành viên còn đang thắc mắc chưa đặt bút ký thì (bbxhcn) đả khẳn định.(Tao đuổi mày đi mày phải đi liền)như vậy là thế nào?Tao là hội đồng gia tộc?dự thảo hay đả quyết định?2/3 thành viên đả ký? Đả vậy còn dùng mỹ từ để trốn chạy.(bbxhcn)có danh dự không? có đạo đức không? hay chỉ là thằng con nít ăn vụng sợ đòn?
  
   Sau khi chùi mép chưa sạch bắt đầu đổ trách nhiệm,12&6 Mác vì chơi không lại A7 mới liên kết với (bbxhcn) để hạ A7, mà (bbxhcn) là bình phong.Vậy Thằng Ngu xin thưa,Thằng Ngu từ xưa (không phải hôm nay) tin tưởng(bbxhcn) là con người chính trực, đạo đức, không ngờ rằng(bbxhcn)là thằng hèn đến như thế, trong lòng (bbxhcn)muốn liên kết, còn Thằng Ngu đơn giản chỉ tin vào tình thâm, thậm chí những chuyện nhỏ ở VN Thằng Ngu thừơng tâm sự với (bbxhcn) thì (bbxhcn) lấy đó làm bằng chứng phạm tội của cháu Hối, nếu là người chánh trực thì đả cho ý kiến tốt, hoặc phải làm như thế nào vv....Tiểu nhân đến thế là cùng.
   
    Về việc (bbxhcn) cho rằng mọi việc cháu Hối chỉ nghe lời Thằng Ngu, câu này lại nảy sinh hai vấn đề, thứ nhât (bbxhcn) ganh tỵ, thứ hai là tại Thằng Ngu dạy nó đúng, cho nên nó làm theo, thử hỏi nhiệm vụ của cháu Hối là lo cho má, tất cả việc làm của cháu về chăm sóc cho má ai ai củng hết lòng khen ngợi,thâm chí còn cảm ơn, còn vấn đề vườn ruộng là phụ, trong thâm tâm của Thằng Ngu không quan tâm, cho nên để cho cháu tự liệu,và phải để thời gian nhiều nhất vào má, dả lại thời tiết và kinh tế ở VN khác với AUS thì Thằng Ngu không thể nào kiêu cháu đẽo cày giữa chợ được, một điều trong quyển 1 của hội đồng gia tộc mà quí vị đả quên(phải đặt lợi nhuận lên hàng đầu)như vậy sai là ở chỗ nào?những cây trái nào lợi nhuận không cao phải được thay cây khác,có đúng không? thật ra quí vị chỉ chú mục vào mảnh vườn,đối với quí vị má là thứ yếu,thậm chí khi A6 về múa may quay cuồng trước bàn thờ tổ tiên thì cho rằng phải làm như vậy mới linh,chứ không phải là thứ mất dạy,lấy ông bà tổ tiên ra để làm chỗ chơi, đó là bằng chứng liên kết đó.
   
     Khi (bbxhcn) liên kết với A6 & 12 thì có nghĩ rằng A7 thanh cao và thánh thiện không? vậy lúc đó A7 là đầu trâu mặt ngựa ư? bây giờ không còn chỗ để ẩn náo thì ôm chân, thật là bái phục. Còn sự thánh thiện của A7 là tước đoạt quyền nuôi mẹ của người chị mình, và bảo với cháu mình là hãy tha thứ cho dòng họ Lê, quá thánh thiện!

    Vấn đề xây nhà lẻ ra Thằng Ngu không muốn nói, nhưng (bbxhcn)cho rằng Thằng Ngu đạo đức giả, giả chí hiếu , chí tình vv....Thì xin thưa, tôi chỉ biết làm những gì có thể làm, ngoại trừ làm (GIÁM ĐỐC) để mong chuộc tội với cha mẹ, để tâm hồn được thoải mái một phần nào đó, cho nên đả trình bày ở phần AI MUA TRĂNG TÔI BÁN TRĂNG CHO.

    Nhiệm vụ đả hoàn thành, nghe rất hay, lúc nào củng ôm khư khư cái phần hương hỏa ba giao cho tao, thậm chí còn sang lại cd cho mỗi người 1 copy, khi bị lật tẩy thì nhiệm vụ đả hoàn thành, đúng là dân trí thức có khác, mở miệng ra là ông bà tổ tiên, cha mẹ, tổ tiên chưa có người thờ cúng, mẹ chưa có người lý tưởng để chăm lo, vậy mà đả hoàn thành, xin được nghìn lần vổ tay tán thưởng, nhưng không dám học hỏi!
                                                                   THẰNG NGU

             ( Ngày 25/12/2010 )

HỒI ĐẦU THỊ NGẠN

     Nhân dịp năm mới 2011 Thằng Ngu kính chúc quí vị năm mới an vui, từ bi, bác ái.
     Năm mới làm việc mới, nhìn lại chuyện củ để học hỏi,và bắt đầu làm việc mới. Trước khi làm phải biết mình là ai, khả năng của mình đến đâu, để khi làm, ít gặp rủi ro,thất bại, và khi thất bại, không nên nghĩ do trời, muốn làm được như thế phải biết chữ tâm. Dùng tâm để xét cái tôi, cái tham, sân, si, cái ngủ luân. Một người khi cái tôi quá lớn sẻ tự đánh mất mình, còn tham, sân, si, sẻ không tiến trên đường đạo, còn phạm ngủ luân, sẻ không làm thầy kẻ khác được, xin được lấy A 6 ra làm điển hình, và minh chứng.

     Nhớ ngày trước còn ở VN, A 6 củng có cơ hội làm ăn, nhưng đều thất bại, lúc đó Thằng Ngu còn nhỏ nên không biết anh ấy có đổ tội do ông trời không, nhưng khi đến ÚC, anh ấy củng hùn hạp làm ăn, nhưng thất bại càng thê thảm hơn, nhưng những lần thất bại này,  anh ấy không xét lại khả năng, và bản thân, anh ấy đổ tội cho hai người, thứ nhất do trời,(làm kinh tế không sợ, chỉ sợ ông trời) người thứ hai là 10 Nhả, (thằng Nhả nó chơi tao không ngóc đầu lên nổi).

     Còn về đường đạo, anh ấy phạm cả ba cái, thứ nhất là tham, vật chất không phải của mình,mà lấy đem bố thí, là tham và thâm, tu hành còn mê trúng số, củng là tham, khi khả năng về đạo pháp chưa vững đả nhận đệ tử, đó là tham danh .Về sân, khi bị 10 Nhả đuổi nhà, ôm hận, khi ra đi không để lại một cây nào đả trồng, đem đi không được thì chặt bỏ, khi bị kẹt tiền, 7 Đẳng cho mượn, đến khi đòi thì giận, khi 7 Đẳng đến nhà nói chuyện, lý luận không trôi, thì uất (may mốt nó tới,còn ăn nói mất dạy như vậy nửa là tui đuổi nó ra khỏi nhà) vv.........

     Về ngủ luân. Ông bà ăn ở phúc đức cho con cháu đời này hưởng, cho nên chúng ta tôn thờ một cách kính cẩn và thành tâm,để ghi nhớ công ơn,nhưng anh sáu nhà ta tự cho mình đạo hạnh cao thâm quên đi phận con cháu,và được sự đồng tình của 10 Nhả,(đồng tình hay dẫn đường xuống địa ngục?).cho nên đả phạm vào một trong ngủ luân.

     Một người như thế, có xứng đáng để nhận đệ tử chưa? khả năng đầy đủ chưa?.Thực ra trong vấn đề thu nhận đệ tử củng theo môt qui luật, là đạo và đức, nếu là vỏ đời,  nó củng có vỏ đức và vỏ thuật, hai thứ này phải song hành, bất cứ đạo nào, trường phái nào củng lấy đạo hiếu làm đầu.

     Nhớ lại chuyện đả qua,khi anh ấy bảo cháu Hối đừng nói cho chú 12 biết chuyện múa mái ở bàn thờ, thì anh ta đả biết mình làm không đúng rồi, thật ra cháu Hối củng không nói gì, nhưng có tật giật mình, nên la hoảng, nếu cho rằng cháu Hối nói, thì làm sao cháu biết 3 Nhỏ là ai, ở đâu, và xuống giúp chú 6 như thế nào, hoặc 5 Nhựt là ai, sao khi 3 Nhỏ không giúp được, thì nhờ đến 5 Nhựt và anh ấy trả lòi ra sao, như vậy có 1 thằng cháu bị oan nhưng không cần giải thích.

     Tất cả những việc mà cháu Hối làm được, đời này anh 6 sẻ không làm được, cháu ấy đả phụng dưỡng bà nội 2 năm, bà không bị bệnh và củng không dùng thuốc bổ, nhưng chị 5 ở chưa đầy 1 tháng, bác sĩ đả đến nhà, vì quyền lợi cá nhân, anh đả bất chấp mẹ mình ra sao, chỉ cần đạt mục đích, (đuổi đi liền, đi tức khắc, mấy chú có làm được không?). Nhưng khi chị 6 về VN thì thật là đạo đức (chú 6 mày đâu có muốn vậy,nhưng ở bển làm dử quá, chú 6 mày phải chìu theo, không lẻ 1 mình chống lại tất cả). Một số thành viên trong gia tộc cho rằng, 10 Nhả là kẻ ném đá giấu tay,7 Đẳng dám làm dám chịu, 6 Mác ngư ông thủ lợi. Nhưng thật ra chưa chính xác.

     Nhưng suy cho cùng là một việc tốt, vì tất cả anh chị em ở ÚC, không ai ưa ai, củng chính nhờ dịp này mà anh em ngồi lại với nhau, ngoại trừ Thằng Ngu  .đối với chị 8 anh 6 đả tròn lời hứa, đối với ánh 10 thì không còn yếm anh 6 tàn mạt nửa, mà là tình đồng đạo, đối với anh 7, thì anh em thương mến nhau, không còn là thằng mất dạy nửa, mất 1 được 4, là chuyện đáng vui, rất tiếc là Thằng Ngu khác quan điểm cho nên không thể ngồi chung, kính chúc quí vị giữ vững tình cảm này, đừng để nó phai nhạt theo thời gian, hay vì muc đích khác, mà chia rẻ như trước đây. Công tâm mà nói, ba má thà chịu cực khổ, củng muốn con cái của mình được vui vẻ, hạnh phúc, tính tất cả thì mất 2 được 8, như vậy là kêt quả tốt, không cần phải suy nghĩ.

     Thật ra Thằng Ngu củng không kém phần tội lỗi, nhớ lại chuyện anh 7 nói, 12 mướn anh chính không cho anh 7 cất nhà cho thằng Biên, trên đất hương hỏa, sau nhiều ngày suy nghĩ hồi tưởng lại, chắc là có, Thằng Ngu nhớ lại như thế nầy, nhờ anh 9 giữ không cho Biên cất nhà,với lý do nó bị qui hoạch, được đền bù rồi, thì nó phải tự lo đất mà cất nhà, nó đâu phải ông nội đâu mà tiền đền bù thì bán ăn, rồi nhào vô đó cất nhà, và đả chi cho chính nhử 10 triệu,(trả rồi), nhờ anh7 kiểm chứng, nếu không phải vụ này, thì Thằng Ngu không còn nghĩ ra. Còn về anh 2 từ trước Thằng Ngu bất cứ giá nào củng không chấp nhận ành 2 về ở với má, hôm nay Thằng Ngu nói ra tuy rằng mất nhân tính, nhưng củng nói, Thằng Ngu không cho anh 2 về, là vì anh 2 về đó, thì chị 2 củng về, mà má thì đả già yếu, đem người bệnh về, thì vấn đề vệ sinh, và tâm lý , không ít thì nhiều phải ảnh hưởng đến má,Thằng Ngu chấp nhận vì má, mà ích kỷ với mọi người. Thằng Ngu đả nói thật và xin lỗi anh 2 rồi. Về miếng đất của 9 Kich Thằng Ngu đả canh me lâu lắm rồi, khi hay tin nó muốn bán thì nhào vô liền ,nhưng khi hỏi giá, thì 9 Nhử đả trả giá rồi, và cao ngất ngưỡng, khi cháu Hổi cho biết, thì Thằng Ngu bảo, chú 7 muốn mua thì đừng đụng đến, có đúng vậy không anh7? (xin anh có ý kiến,để tránh bị tuyên truyền, tạo thêm mâu thuẫn). Vần đề trà sâm anh7 gởi, Thằng Ngu không để má uống, đúng 100% ,hai năm má không uống trà sâm, không uông thuốc bổ, má không bị bệnh, dù là bệnh xoàn, nếu Thằng Ngu căm ghét anh 7, thì cứ bỏ vào bao rác, âm thâm đem bỏ ,thì ai biết để hồ hởi ghi vào sổ vàng chiến công? tội gì phải trình bày với ành 2, và nhờ anh 2 giải quyết,(ành 2 là người của 7 Đẳng đó). Tại sao 2 năm má không bệnh? tổ tiên phù hộ? chỉ một phần, phần còn lại là do Thằng Ngu xúi giục,cháu Hối lười biếng,phí của đó,đồ ăn của má,mua về làm liền,không được để trong tủ lạnh trước khi nấu,khi má ăn xong, nếu vợ chồng nó không ăn thì phải bỏ,không được để má ăn lần thứ 2.phải giành thật nhiều thời gian với nội,(vườn ruộng không hơn bà nội mày đâu).Thế mới có ngày hôm nay,Ở đây Thằng Ngu không cần chứng minh điều gì,mục đích là làm sao chăm sóc cho má,tránh những cái bệnh mà lẻ ra không có,quí vị có muốn làm hay không là quyền của quí vị,dù Thằng Ngu có muốn làm cũng nằm ngoài tầm tay của Thằng Ngu rồi.
     Còn riêng tặng anh6,về vấn đề nhận đệ tử, thôi dừng tay lại đi, không muộn đâu,vì anh không có tư chất,đừng cưỡng cầu,nếu anh thật sự muốn,thì tạm thời ngưng lại,luyện tập thêm 8 hay 10 năm nữa thì mới có cơ hội,về tu luyện,tu tâm ,đừng tu tướng,đối với tổ tiên đừng tưởng mình hơn ông bà,anh sẻ hối hận,đối với anh em thì dùng tâm mà đối,đừng lợi dụng em út nữa,còn về má,tuổi đả cao,đừng vì lợi ích của mình mà quên bổn phận.
     Những gì Thằng Ngu viết ở đây,là thành tâm,ai muốn nghe hay không là tùy,nếu có thích thú thì dùng tâm suy nghĩ,sẻ thấy thú vị.Thằng Ngu kính xin tổ tiên phù hộ cho mẹ mạnh khỏe, an hưởng tuổi già, anh em thành tâm chung sống, đừng vì đồng đô la bất hạnh, mả chia năm xẻ bảy, cũng xin ông bà bỏ qua cho con cháu,đừng bắt họ méo miệng, lé mắt, tứ chi đau nhức, ra đường tông xe, con thành tâm tạ ơn. Những gì muốn nói đã nói,Thằng Ngu sẻ không viết nửa,đây là bài cuối của Thằng Ngu, (Phú dã đa ưu,Quyền dã đa hiểm) Xin tam biệt

                Thằng Ngu..(ngu như chưa từng được ngu hihi......)
               ( Ngày 1/1/2011 )Lời Phát Biểu Trong Buổi Họp của Hội Đồng Gia Tộc
Liên Quan Đến Việc Tái Phối Trí Nhân Sự


Lê Quang Huy (Bổng) Thực hiện

http://www.megaupload.com/?d=4FHJY0V6
Voice0004.amr

http://www.megaupload.com/?d=763FJUUU
Voice0005.amr

 Down Load (Tải xuống máy riêng) Để Nghe

Vài Nhận Xét Về Vấn Đề Cuả Gia Đình


  Kính thưa qúy anh chị, cùng các em và cháu.

  Cho đến hôm nay (16/1/2011) vấn đề gia đình trong trang nầy tạm ổn, vài nhận xét xin được trình bày ở đây trước khi đóng lại trang nầy.

(1) Tinh Thần Dân Chủ và Trong Sáng.

   Dân chủ là tham khảo đề nghị từng ngươì một trong một nhóm hay tổ chức rồi lấy ý kiến giống nhau của đa số mà thi hành, vì "chín ngươì mươì ý".
   Trong sáng là minh bạch, không có mờ ám có nghiã là rõ ràng thấy được sư thật mà không bị che dấu, bưng bít hay bóp méo, chuyện có thì noí có, lấy không mà noí có, hay biạ chuyện để làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hay khẩn trương là thiếu trong sáng.
  Qua định nghiã về dân chủ và trong sáng trên cho thấy vấn đề của gia đình có dân chủ và trong sáng chưa?. Câu trả lời dành cho sự nhận xét riêng của  từng cá nhân. Không cần noí lên đây mà từng ngươì một tự vấn lòng mình và nếu có sai trái thì tự sửa lấy bởi vì : " Nhất tâm sân hận, bá vạn chướng môn khai" và  " Nhất thiết vi tâm tạo".(trong Chữ Tâm).

  Ngươì quản lý hương hoả hay ngươì thừa kế không được phép tự tiện làm theo ý riêng mà chấp hành triệt để tinh thần dân chủ và trong sáng nầy. Từ việc trồng trọt, chăn nuôi, sửa nhà, xây đường, lấp mươn, đấp bờ, xây hàng rào, cho mướn ruộng hay cố đất..vv...  Phải thông qua HĐGT quyết định trước khi làm. Việc họp định kỳ và bất thường của HĐGT sẽ qui định riêng.
 Điểm nầy sẽ được đề nghị vào nội qui của HĐGT sau.

(2) Tinh Thần Tương Kính và Tương Nhượng.

     Tương kính (mutual respect) là tôn trọng và quý mến lẫn nhau, kính trọng ngươì trên trong gia tộc, theo vai vế, như con kính trọng ông bà, cha mẹ. Em kính trọng anh chị. Cháu kính trọng cô, bác, chú (theo gia đạo). Kính trọng là không hổn láo, khinh khi và bôi bác.
     Tôn trọng sự thật và lẽ phải cần được nhắc nhở, vì có kính trọng lẽ phải và sự thật thì tránh làm điều bất thiện, bất nhân và bất nghiã .
    Tương nhượng ( mutual concession) là nhường nhịn, ngươì lớn biết nhường nhịn em út, con cháu thì caí đức khoan dung mới thâm sâu, cái nghiã huynh đệ mới cao dầy. Có tha thứ và nhường nhịn cho em út và con cháu làm điều sai quấy thì đức khoan dung mới thâm sâu. Có rộng lượng và bao dung với anh chị thì nghiã đệ huynh mới cao dầy thì mới giữ gìn gia đạo và gia phong được.
    Làm một ngươì chân chính và bình thường là phải biết tương kính và tương nhượng nhau trong gia đình, gia tộc và chòm xóm. Vì cái gốc hoá ái nằm trong chân tâm cuả từng ngươì một.

(3) Tinh Thần Cống Hiến và Xây Dựng.

   Cống hiến là cho đi, đóng góp hay biếu tặng không điều kiện.
   Một trong những bổn phận (bất thành văn) của một ngươì con trong gia đình hay một thành viên trong gia tộc là phaỉ cống hiến cho gia đình và gia tộc vô điều kiện những gì có được từ vật chất đến tinh thần. Cho đi chứ không được đòi về. Tuỳ theo từng hoàn cảnh của từng ngươì mà cống hiến như thanh danh, uý tín, tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ ...vv...
   Một khi đã cống hiến thì không được đòi lại khi bất hoà xảy ra. Vì sự cống hiến là tự nguyện mà không bắt buộc.
   Ngươì quản lý hay thừa kế không được phép từ chối những cống hiến của bất cứ thành viên nào trong gia tộc mà phải nhận lấy không điều kiện.
   Ngươì cống hiến cho không điều kiện và ngươì thừa nhận lấy cũng không điều kiện. Vì đó là hương hoả của gia tộc, là của chung nên chỉ có thừa nhận, chấp nhận, ghi nhận và thu nhận mà không được phép chối từ hay đặt ra một điều kiện nào cả từ hai bên cho (cống hiến) và nhận (thưà kế).
  Xây dựng là làm nên caí gì đó, tạo dựng caí gì đó từ tinh thấn đến vật chất, từ gia đạo đến hương hoả là bổn phận của từng thành viên một trong gia tộc , vì hoàn cãnh sống mà đóng góp công sức hay tiền bạc một cách không điều kiện.
  Làm cho gia đạo thêm hưng thịnh, tạo dựng thêm phúc đức cao dầy là bổn phận của mỗi thành viên trong gia đình mà không được đổi thừa vì lý do nầy hay khác.

(4) Kết.

  
Sự thật cho dù che đậy hay dấu kín thì sớm muộn cũng bị phanh phui và sự thật vẫn là sự thật, cho nên những ai lầm lỡ bóp méo sự thật, noí sai sự thật và né tránh sự thật thì nên tâm đắc về tinh thần dân chủ và trong sáng, tương kính và tương nhượng, cống hiến và xây dựng.
  Tâm không (empty mind) hay chân tâm (true mind = true nature) là caí tâm nguyên sơ, tự nó đã trong sáng, lương thiện, hoà ái, nhân từ và độ tha  hay là " nhân chi sơ tánh bổn thiện" của Khổng Tử cũng là một. Vì trần ai nhiều vẫn đục, vì tiền bạc làm lạc lòng, vì caí ngã làm điên loạn nên caí tâm đầy ấp mà thành không chưa được. Hãy tha thứ, kính nhường, cống hiến và xây dựng không điều kiện thì caí không điều kiện đó giúp cho cái tâm trở về không vậy.

  Kính chúc quý anh chị, cùng các em cháu an hưởng một năm mới Tân Mão - 4890 tràn đầy phúc đức và thĩnh thoảng xả bớt buị trần ai để giúp cái tâm sớm trở về không (emty mind).

  Kính Thư

Lê Quang Đẳng
Ngày 16 tháng Giêng năm 2011
Nhằm ngày 13 tháng chạp năm Canh Dần- 4890


  

Email: info@lequangdang.netTrở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt