Việt Nam Văn Hiến

Năm Thứ 4888
Trang Mạng Lê Quang Đẳng
www.lequangdang.net                                                                         Hương Hoả

Đề Mục


1-  Hương Hoả cuả Lê Gia Tộc
2- Thành Phần và Trách Nhiệm cuả Hội Đồng Gia Tộc
3- Phụng Dưỡng Mẹ Già
4- Quản Lư Đất Hương Hoả
5- Tổ Chức Lễ Giỗ
6- Xác Lập Ngướ Thừa Kế Phần Hương Hoả, năm 2009
7- Chấn Chỉnh Ngướ Thừa Kế Phần Hương Hoả, năm 2010
8- Quyết định Người Thừa kế Phần Hương Hỏa năm 2011
9- Hương Hỏa 2
10- Giấy Xác MinhHương Hoả


Lê Gia Tộc

Lời Nói Đầu

 Ông Bà xưa có câu “Cọp chết để da, Người ta chết để tiếng”, nếu nh́n lại trong ḍng họ LÊ của Chúng Ta, Ba của Chúng Ta, Ông LÊ VĂN BẢY, đă để lại trong ḷng của Ḍng Họ, của Thân Tộc, của tất cả xóm làng…một sự yêu thương, ḷng kính trọng, một sự ca ngợi về đức độ bao dung với mọi người, về tính cần kiệm, liêm chính và ḷng hy sinh vô bờ bến cho Con Cái. Mỗi lần xóm làng nhắc đến Ông Bảy Gạo, là nhắc đến những điều hay những ư đẹp mà Ông Bảy Gạo đă làm. Chúng ta là Con, là Cháu của Ông Bảy Gạo, Chúng Ta rất tự hào về điều ấy. Như thế, Chúng Ta đă và đang làm ǵ để kế thừa và phát huy những điều tốt đẹp ấy, để không phụ ḷng mong mỏi Người Cha đă quá cố của Chúng Ta đă hằng ôm ấp lúc sinh tiền.                                   

Ôn Cố Tri Tân

 Kính xin tất cả Anh, tất cả các Chị, tất cả các Em và cùng tất cả Các Cháu, các Chít, các Chắt… Hăy dành ra chút ít thời gian, ngồi đây để nghe lại những lời nói vàng ngọc mà Ba, Ông của Chúng Ta đă truyền dạy (lời nói được thu âm vào ngày 20 tháng 10 năm 1987 tức là 

ngày 28 tháng 08 âm lịch năm Đinh Măo, ngày giỗ của Ông Nội (Ông LÊ VĂN NGƯỢT).                                                      

Đă hơn mười năm trôi qua, Chúng Ta đă mất Ba, Ông của Chúng Ta, Chúng Ta chỉ c̣n lại Mẹ, Bà đă già nua cần sự phụng dưỡng. C̣n bản thân của Chúng Ta, đă gặt hái được những ǵ và đă mất mát những ǵ? Chúng Ta có cơ hội để

suy gẩm lại chuyện của Chúng Ta hay chưa? Nếu chưa, kính xin mọi người hăy bắt đầu ngay hôm nay, để thời gian trôi qua rồi tất cả Chúng Ta sẽ không c̣n cơ hội nửa khi mọi điều đă trở thành chuyện quá muộn.

 

Mười Nhă được Ba Mẹ ủy thác trách nhiệm thờ cúng Ông Bà, nhưng Mười Nhă đă không làm tṛn trọng trách của ḿnh. Kính xin tất cả Anh, Chị, Em và Các Cháu tha thứ cho. Tuy nhiên, Mười Nhă đă tŕnh bày qua với Anh Bảy (Anh LÊ QUANG ĐẲNG) về việc phụng sự cho Đại Gia Đ́nh và được Anh ủng hộ với ư kiến cho rằng:

“Ba đă uỷ thác cho Chú lo chuyện thờ cúng và hương hỏa. Hiện tại, Chú đương nhiên có quyền, hợp pháp, hợp t́nh để kêu gọi tất cả Anh Chị Em, Cháu ngồi lại để tính chuyện cho Đại Gia Đ́nh, như lo cho Má và chuyện thờ cúng sau này”.

Kính mong tất cả Anh, Chị, Em và Các Cháu c̣n lại đều đồng ư với ư kiến của Anh Bảy để Mười Nhă có cơ hội đóng góp phần công sức của ḿnh cho Đại Gia Đ́nh.

Căn cứ vào Chúc Ngôn của Ba Mẹ th́ người thừa kế là Mười Nhă. Sau khi Mười Nhă rời khỏi Việt Nam, lúc đó Ba vẫn c̣n sinh tiền và Ba muốn sau này Con của Chú Mười Hai là Bổng (LÊ QUANG HUY) sẽ thừa kế trọng trách này. Nhưng Bổng cũng đă rời Việt Nam nên việc thừa kế bị khiếm khuyết.

 

Sau khi Ba mất th́ Anh Chị Em họp lại nhờ Chị Năm trực tiếp  lo phụng dưỡng cho Má. Thời gian chưa được bao lâu th́ Anh Bảy (LÊ QUANG ĐẲNG) v́ nôn nóng muốn t́m người thừa kế cho phần hương hỏa. Thế nên Anh t́m cách tách Chị Năm ra khỏi việc phụng dưỡng cho Má để thay vào đó là Anh Chị Hai.

Nhưng thời cơ chưa tới, nên trong Anh Chị Em đa phần không đồng ư với quyết định trên, vả lại lúc Ba c̣n sinh tiền, Ba đă khẳng định rằng “ Anh Chị Hai chưa đủ tiêu chuẩn trong việc kế thừa phần hương hỏa”. Do đó, Anh Chị Hai không thể vào lo cho Má được, trong khi Chị Năm v́ mặc cảm nên không muốn trở lại phụng dưỡng cho Má. Thay vào đó Cô Út The t́nh nguyện vào làm chuyện này. Nhưng ngặc nổi Cô Út The th́ tánh t́nh không bao dung như những người khác nên có lời ra tiếng vào làm cho các Anh Chị Em khác ít tới lui thăm viếng Má.

                  

Chuyện sai lầm lớn nhất mà không thể nào bỏ qua được đó là chuyện đổ thuốc giết cá trong khuông viên của phần hương hỏa. Ai làm chuyện này? Người có đầu óc bẩn thĩu, ngu dốt mới nhắm mắt lại mà làm chuyện này.Và chuyện Việt Nam v́ thế mà không có đoạn kết.

 

Tất cả Anh Chị Em của Chúng Ta người trẻ nhất củng đă 43, người già nhất củng đă 69 tuổi. Chúng Ta c̣n ǵ để mà nắm níu, c̣n ǵ để hơn thua? Sao không vẫy vùng với thiên hạ để phân tài cao thấp, sao không trơ gan cùng tuế nguyệt để thử sức đá vàng. Hăy thức tỉnh lại đi để t́m lại cho chính ḿnh một lẻ sống, một bản năng thánh thiện cho tâm hồn.

 

Mặc dù, thời gian qua Anh Chị Em và Các Cháu đă tận lực đóng góp cho Đại Gia Đ́nh, nhưng để mọi việc tiến triển theo một nề nếp rỏ ràng, trước là cũng cố được sức mạnh của Chúng Ta, sau là tạo nên tấm gương cho tất cả Con Cháu và láng giềng. Kính mong tất cả Anh, Chị, Em và Các Cháu dành

chút ít thời gian đọc qua, cùng suy nghĩ và đóng góp cho phần văn bản này nhằm bổ xung cho phương pháp thực hiện về trách nhiệm và bổn phận của Chúng Ta được đầy đủ, cụ thể và xác thực hơn trong hoàn cảnh hiện tại.

 

Trong hiện tại, Chúng Ta chưa có người thay thế vai tṛ phụng dưỡng Mẹ già, quản lư vườn đất hương hỏa và lo việc cúng tế Gia Tiên. Bởi v́ Mười Nhă không c̣n ở Việt Nam và Lê Quang Bổng th́ cũng vắng mặt. Do đó, trong giai đoạn chuyển tiếp này, xin đề nghị với Anh Chị Em Cháu, Chúng Ta lập ra chế độ Đại Nghị với h́nh thức Hội Đồng Gia Tộc và thông qua Hội Đồng Gia Tộc để thực thi trách nhiệm của Chúng Ta một cách trọn vẹn và hoàn hảo hơn.

Hội Đồng Gia Tộc

Hội Đồng Gia Tộc Họ LÊ, trong thế hệ hiện tại bao gồm các Con của Ba, Ông LÊ VĂN BẢY, tất cả có mười người:

1-    LÊ THÀNH ÁI

2-  LÊ THỊ XÍT

3- LÊ THÀNH MÁC

4-    LÊ QUANG ĐẲNG

5- LÊ THỊ XA

6-    LÊ VĂN NHỮ

7-    LÊ Đ̀NH NHĂ

8- LÊ THỊ NHẶN

9-  LÊ QUANG HƯU

10- LÊ THỊ THE

Ngoài ra trong Hội Đồng cần có thêm sự chứng kiến và cố vấn của Các Anh Chị, Con của các Bác, Cô, Chú (Anh Chị Em của Ba)

1-  LÊ THỊ BẠCH (Chị Út Bạch con của Bác Ba LÊ VĂN HỌC)

2- NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT (Chị Út Tuyết Con của Cô Tư LÊ THỊ NĂNG)

3- LÊ B̀NH (Anh Bảy B́nh Con của Bác Năm LÊ VĂN MẬU)

4-    PHẠM VĂN HỒNG (Anh Tám Hồng Con của Cô Sáu LÊ THỊ HỨNG)

   5-    LÊ QUANG TRỌNG (Ba Trọng Con của Chú Tám LÊ VĂN TRIỆU)  

Hiện tại Chúng Ta có tất cả 10 Anh Chị Em, 6 Anh Em Trai và 4 Chị Em Gái.

Bổn Phận- Trách Nhiệm- Quyền Hạn

Tất cả Anh Chị Em và Các Cháu đều có bổn phận, trách nhiệm và quyền hạn như nhau, không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác. Những đóng góp về tài chánh hay nhân lực đều được đánh giá ngang nhau. Bất cứ ai sao lăng tinh thần trách nhiệm th́ phải tự trách ḿnh chứ đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh.

   Nhân đây xin kể lại cho Các Anh Chị Em và Cháu mẫu chuyện nhỏ mà Mười Nhă nghe được nhân ngày Lễ Mẹ Hiền:

Ben lang thang trên phố, t́nh cờ bắt gặp Cô Bé khoảng 12 tuổi  đang nài nĩ  người chủ bán hoa bán cho Cô Bé bó hoa hồng tươi thắm giá $5.00 mà Cô Bé chỉ có vỏn vẹn $4.50 mà thôi. Cô van nài nhưng người bán hoa vẫn một mực từ chối. Đến lúc Ben đi ngang qua và biết được sự t́nh, Anh đồng ư trả thêm cho Cô Bé để đủ tiền mua bó hoa hồng đó. Sau khi rời khỏi tiệm bán hoa Ben hỏi Cô Bé đi về đâu th́ Cô Bé đáp là đi thăm Mẹ. Ben ngỏ ư muốn lái xe đưa cho Cô đi. Cô đồng ư, và cuối cùng sau 10 phút lái xe Ben đưa Cô Bé đến nơi mà Cô muốn đến thăm Mẹ. Đó là nghĩa trang nằm ở ngoại ô của thành phố. Cô Bé đến bên mộ Mẹ, trịnh trọng đặt bó hoa trước mộ trong nức nở tiếc thương Mẹ hiền.

Ben như chợt tỉnh sau cơn mê v́ hôm nay là ngày Hiền Mẫu mà Anh không có dự định về thăm Mẹ, thế là Ben chạy trở lại phố, mua một bó hoa và lái xe 4 tiếng đồng hồ để về thăm Mẹ, Anh chỉ sợ sẽ không c̣n cơ hội gặp được Mẹ như Cô Bé bất hạnh kia.

Qua câu chuyện trên đây Mười Nhă thấy thấm thía vô cùng, tất cả đều do ḿnh, nghịch cảnh chỉ là cái cớ để cho ḿnh tự biện bạch mà thôi. Mong sao Anh Chị Em Cháu của ḿnh

hăy vui vẻ với những ǵ ḿnh đang có, cố ǵn giử nó, để sau này không tiếc rẻ.                                          

 

Trong những trường hợp cấp bách, hay tạm thời th́ tại Việt Nam, Anh Hai nhóm họp Anh Chị Em Cháu bàn bạc để quyết định công việc cần làm ngay và chỉ thông báo cho Anh Chị Em bên Úc biết sau.

C̣n lại tất cả những chuyện mang tính lâu dài liên quan đến việc phụng dưỡng Mẹ Già, quản lư vườn ruộng hương hỏa và tổ chức Lể Giỗ phải được bàn bạc để đi đến quyết định chung. Tất cả mọi người có quyền đề xuất ư kiến của ḿnh, những ư kiến cá nhân chưa được Hội Đồng Gia Tộc thông qua th́ không có giá trị và sẽ không được thực hiện. Những ai cố t́nh đi ngược lại quyết định của Hội Đồng Gia Tộc coi như tự ḿnh tách ra khỏi LÊ GIA TỘC và măi măi sẽ là tội đồ của TỘC HỌ LÊ.

 

Có một điều mà Anh Chị Em Cháu của Chúng Ta cần thấu hiểu, rỏ ràng và không lẩn bất kỳ ẩn ư nào. Phần Hương Hỏa này sẽ không thuộc về tài sản riêng cho bất cứ ai, tại Việt Nam hay tại Úc, trong hiện tại cũng như trong tương lai.

 

Như vậy ai sẽ là người thừa kế? Trong tương lai, những Nam thành viên trong Gia Tộc phải chính tông là Họ LÊ, có đủ đức độ và khả năng sẽ được giao trọng trách kế thừa phụng nghiệp LÊ TỘC. Ngày nào đó mà Gia Tộc Họ LÊ chưa t́m được người xứng đáng th́ vẫn giữ theo cách quản lư như hiện nay, Hội Đồng Gia Tộc quản lư và điều hành.

 Phụng Dưỡng Mẹ Già

Chuyện phụng dưỡng cho Mẹ Già là chuyện của tất cả Chúng Ta, năm 2007 Cô Út (LÊ THỊ THE) đă hoàn thành trách nhiệm. Xin cảm ơn về sự đóng góp trực tiếp của Cô Út trong thời gian vừa qua, trong tương lai khi nào cần đến sẽ bàn với Cô sau. Bây giờ Chúng Ta xoay ṿng để tất cả Anh Chị Em Cháu, ai cũng có cơ hội đóng góp công sức của ḿnh cho Đại Gia Đ́nh.

 

Người trực tiếp để lo cơm nước cho Má trong năm 2008, xin đề nghị Cô Mười Một (LÊ THỊ NHẶN) giúp cho phần công sức này (đây là đề xuất của Anh Sáu, Chị Tám và Chú Mười Hai). Người gián tiếp hổ trợ cho Cô Mười Một, kính xin nhờ Chị Năm giúp cho, trong trường hợp Cô Mười Một bận đi đám

tiệc hay bệnh hoạn. Ngoài ra kính xin tất cả các Anh Chị Em khác hăy sẵn sàng ứng chiến tùy theo đ̣i hỏi của t́nh h́nh lúc đột biến.

 

Đêm hôm cần người đàn ông ngủ tại nhà của Má, phần này kính mong Anh Hai và Anh Chín hợp tác nhau để sắp xếp và chu tất cho chuyện này. Em không muốn nhờ đến Dượng Mười Một hay Dượng Út làm chuyện này, bởi v́ Hai Anh là Con Trai mà chính Má đă sinh ra, không ai thương yêu Má của ḿnh hơn ḿnh đâu Anh ạ, ḿnh không thương Má ḿnh th́ đâu ai dại ǵ mà đi thương Má thay cho ḿnh, thế nên Em kính nhờ Hai Anh thay phần trách nhiệm của Em mà giúp Em phần nào trả hiếu cho Má vậy. Kính mong Hai Anh thương Em mà đừng chấp, để khi nào Má trăm tuổi già Em sẽ về chuộc lại lỗi lầm của Em với Hai Anh sau.                                                                                 

Quản Lư Đất Hương Hoả

Về đất hương hỏa cần phải gom lại một Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất. Phần này bao gồm:

1-  Phần đất do Ba đứng tên (LÊ VĂN BẢY) 5465 m2

2- Phần đất do Út The đứng tên dùm cho Ba, 2754,6 m2

3- Phần đất sang lại của Bé Năm con Chú Chín Minh, (ai đứng ra sang th́ người đó chịu trách nhiệm về giấy tờ nếu thất lạc).

Phần này nhờ Hừng hỏi Ban Quản Lư Đất Đai về Quyền Sử Dụng và pháp lư của đất hương hỏa. Sau đó ḿnh sẽ bàn rỏ ràng hơn việc làm kế tiếp, nhằm hợp thức hóa phần đất hương hỏa.

Nhằm chuyên canh cho vườn và ruộng, cần có người chăm bón thường xuyên hơn. Trong Anh Chị Em của Chúng Ta ai cũng có đất đai ruộng vườn riêng, cho nên công việc khá bề bộn và nặng nhọc. Do đó, chuyện vườn ruộng của phần hương hỏa đề nghị Dượng Mười Một chuyên lo cho phần quản lư và chăm sóc (theo đề xuất của Anh Sáu và Chú Mười Hai). Đề nghị Chị Năm giúp dùm chuyện chi xuất tài chánh.

Về trách nhiệm, ruộng th́ lo điều hành như mướn người cày, sạ, làm cỏ, bón phân và thu hoạch. Vườn th́ chăm bón như tưới nước, bón phân, làm cỏ, thu hoạch…Mương vườn th́ cải tạo lại để nuôi cá.

Công việc của Dượng Mười Một giai đoạn đầu th́ bên này sẽ bồi hoàn cho công lao động. Tất cả chi phí th́ bàn với Chị Năm như chi mua phân bón, thuốc trừ sâu, mướn làm cỏ, công thu hoạch…Khi đến lúc thu hoạch th́ bàn giao lại cho Chị Năm để Chị Năm sắp xếp mối lái đến măo và tiền đó sẽ do Chị Năm quản lư và chi dùng.

 Tổ Chức Lễ Giỗ

Đến bây giờ, Anh Chị Em của Chúng Ta may mắn c̣n đủ mặt, thế nên việc hợp nhau để lo lể giỗ là cần thiết để tạo sinh khí họ hàng thân tộc và ngày càng gắn bó nhau hơn trong tinh thần tương thân tương ái.

Tiếp tục truyền thống của Ba Mẹ trong việc tổ chức Lể Giỗ cho Tổ Tiên Ông Bà. Dựa vào phương châm “Liệu Cơm mà Gắp Mắm” để tổ chức Lể Giỗ cho Ông Bà, phải dựa vào thực lực, không phô trương, không ỷ lại mà phải tự lực cánh sinh trong tinh thần đại đoàn kết gia tộc. Từ nay trở đi, đề nghị tất cả Anh Chị Em Cháu của ḿnh hợp sức lại để tổ chức Lể Giỗ.

Thí dụ bây giờ c̣n hơn 6 tháng nửa mới đến Giỗ của Ba, Anh Hai là Anh Cả đứng ra họp Anh Chị Em lại để bàn, dự định tổ chức đám giỗ của Ba ra sao? Mọi người cùng bàn, sau đó mỗi người tự phân công và chuẩn bị, người th́ nuôi 5 con gà, người nuôi 10 con vịt, người nuôi con heo…Đến chừng c̣n khỏan 1 tuần lể nửa là đến đám giỗ, họp Anh Chị Em Cháu lại thêm một lần nửa để xem ai nuôi được bao nhiêu gà, vịt, heo, đă chuẩn bị đến đâu rồi. Sau khi tổng hợp lại th́ có thể ước lượng đồ ăn có thể đăi được cho bao nhiêu khách rồi từ đó đưa ra sự phân công rạch ṛi, danh sách mời là bao nhiêu người, sẽ mời ai và ai sẽ phụ trách đi mời… Thế th́ đám giỗ sẽ được tổ chức một cách trang trọng như hồi thời của Ba ḿnh đă từng làm.

  Ư Kiến Cuả Anh Chị Em

Trên đây là những nét khái quát về bổn phận, quyền hạn và trách nhiệm của Chúng Ta trong việc phụng dưỡng cho Mẹ già, quản lư hương hỏa và tổ chức Lể Giỗ.

Nếu Anh Chị Em đồng ư th́ kư tên vào, trường hợp không đồng ư th́ xin cho biết ư kiến trong 2 trang giấy trắng kèm theo sau phần này. Đây là bản chính, sau khi thu thập hết ư kiến, bản chánh sẽ được sao lại và gởi đến tất cả Anh Chị Em có liên quan.

Anh Chị Em tại Úc


 

Họ và Tên

Chữ Kư

Ư Kiến

1.

Lê Thành Mác

Đă kư

Đồng ư

2.

Lê Quang Đẳng

Đă kư

Thuận

3.

Lê Thị Xa

Đă kư

Đồng ư

4.

Lê Quang Hưu

Đă kư

Đồng ư

Anh Chị Em tại Việt Nam

 

Họ và Tên

Chữ Kư

Ư Kiến

1.

Lê Thành Ái

Đă kư

Thuận

2.

Lê Thị Xít

Đă kư

Đồng ư

3.

Lê Văn Nhữ

Đă kư

Đồng ư vui vẻ

4.

Lê Thị Nhặn

Đă kư

Đồng ư

5.

Lê Thị The

Đă kư

Đồng ư

Lập tại Sydney, ngày 26 tháng 12 năm 2007

(nhằm ngày 17 tháng 11 năm Đinh Hợi)

     (đă kư)

Lê Đ́nh Nhă  
  Dự Thảo
Việc Xác Lập Ngướ Thừa Kế
 Phần Hương Hoả Cuả Lê Gia Tộc

Tháng Chạp Năm Mậu Tư

(tháng 01 năm 2009)Lời Mở Đầu

        Kính thưa Má,

         Kính thưa tất cả Các Anh, Các Chị, Các Em và Các Cháu,

 

        Nhân dịp Xuân về (Xuân Kỷ Sữu), xin Kính Chúc Má, Các Anh, Các Chị, Các Em và Các Cháu
        một năm mới Vạn Sự An Khang.

 

        Thời gian của tám năm qua, sau khi Ba theo Ông Bà, Má được Anh Chị Em và Các Cháu hổ trợ
trong sự chăm sóc, lo lắng và yêu thương. Chính sự kính yêu và chăm sóc ấy mà đă giúp cho Má một
tinh thần hoan hỉ và một sức khoẻ an lành mà tuổi già rất khó tạo được. Xin kính mừng Má và kính
chúc Má luôn vui và khoẻ để Các Con, Các Cháu và Các Chắc được hưởng Phước Lành. Sự kính
trọng, ḷng thương yêu và tinh thần trách nhiệm của Anh Chị Em Cháu Chắc đó thật đáng ca
ngợi, thật đáng tri ơn.

 


  Hôm nay Mười Nhă, đại diện cho tất cả Anh Chị Em và Các Cháu tại Úc, xin mạn phép kính thưa
cùng Má và tất cả các Anh Chị Em (trong gia đ́nh cũng như cuả các Cô, Bác, Chú…ḍng họ LÊ)
Cháu và Chắc một vấn đề liên quan tới việc phụng dưỡng Mẹ Già và thờ cúng Tổ Tiên mà trước
đây Chúng Ta đă có lần bàn đến.

 

   Hiện nay Má vẫn khoẻ, đó là nhờ vào sự hợp lực của Các Anh, Chị, Em, Cháu và Chắc. Ngôi Phủ Thờ,
khu nhà mồ, khu vườn được như hôm nay cũng nhờ vào sự chung sức của tất cả Chúng Ta. Chúng ta
làm như thế là để tiếp nối truyền thống của Gia Đ́nh, của Tổ Tiên, của ḍng Họ LÊ mà lúc c̣n hiện
tiền Ba của Chúng Ta hằng mong mỏi. Việc làm đó xuất phát từ tinh thần trách nhiệm đối với Gia Đ́nh, với Ḍng Họ.

 

          Như chuyện xây Phủ Thờ, Anh Em họp lại bàn và cuối cùng phần dự toán vượt quá phần dự chi ban
       đầu nên Mười Nhă rút lui nhưng Chú Mười Hai quyết định tiến tới, quyết định làm; Chú ấy gánh vác hầu
       hết phần trách nhiệm và ngôi Phủ Thờ đă thành h́nh. Chú ấy có gia đ́nh riêng c̣n phải lo toan nhưng
       Chú ấy c̣n gồng gánh thêm v́ Chú ấy có tinh thần trách nhiệm. Chú tâm sự rằng “Má ḿnh c̣n sống
       bao lâu nửa đâu, nhà cửa th́ quá củ kỹ không biết ngày nào sập. Thế nên cất nhà để Má ở cho an toàn
       và có chổ Thờ Phượng trang nghiêm” Tại sao Chú Mười Hai nó lại làm như vậy? Để sau này Chú nó về
       VN mà ở ư? Chú nó sẽ không bao giờ về VN ở đâu, Úc là quê hương của Chú nó rồi. Như vậy Chú nó
        làm như vậy là v́ Má, v́ chổ thờ phượng Tổ Tiên Ông Bà của Ḍng Họ Lê. Thật đáng tâm phục và
        khẩu phục. Rất hảnh diện là Gia Đ́nh ḿnh có được Chú Mười Hai.

 

         Mỗi Anh, Chị, Em, Cháu và Chắc đều có gia đ́nh riêng, cuộc sống riêng và nhất là suy nghĩ độc lập.
       Tuy nhiên, Chúng ta cũng phải có trách nhiệm đối với Đại Gia Đ́nh, với Tộc Họ LÊ, trong việc đóng góp
       về tinh thần và vật chất để duy tŕ truyền thống của Tổ Tiên Tộc Họ LÊ. Việc chăm sóc Mẹ Già, canh tác
        ruộng vườn, và việc thờ cúng Tổ Tiên phải được thực hiện liên tục, như vậy trong Anh Chị Em Cháu
        và Chắc cuả Chúng Ta có ai cũng có gia đ́nh riêng phải lo và thời gian dành cho chuyện chung bị giới
         hạn. Để giải quyết vấn đề này, Chúng Ta cần suy nghĩ cẩn thận và đóng góp ư kiến, sau đó đề nghị
        một giải pháp khả thi nhất.

 

          Theo sự suy nghĩ của Mưởi Nhă, thời gian qua, Chúng Ta mỗi người góp một ư, một sức, một tinh
        thần để hoản thiện mọi công việc và chuyện này kéo dài đến bao lâu th́ không ai biết được. Bởi v́ đến
        lúc Anh Chị Em tại Úc này chết hết th́ chưa chắc thế hệ kế tiếp tại Úc này sẽ kế tục. Chuyện thờ cúng,
        kế thừa truyền thống không thể bỏ qua được và lại càng không được xem nhẹ vai tṛ của cả Tộc Họ LÊ
        trong xóm giềng, trong xă hội.  Do đó, việc chọn người hội đủ điều kiện để đại diện cho Tộc Họ LÊ mà
        đứng ra lo việc phụng sự Mẹ Già, canh tác ruộng vườn và tổ chức Lể Giỗ Ông Bà là điều rất quan trọng
       và cần thiết. Việc b́nh chọn này sẽ tạo nên bước chuyển tiếp khi Má c̣n hiện tiền để Má yên tâm hơn và
       sẽ ổn định lâu dài.

 

         Từ những suy nghĩ nêu trên, kính xin đề nghị Má cho phép Chúng Con được đề nghị chọn người trực
        tiếp đứng ra   chịu trách nhiệm về việc chăm lo phần “HƯƠNG HỎA” cho Tộc Họ LÊ ngay từ lúc này.

 

         Nếu Má cho phép th́ ḿnh đọc tiếp đến phần sau.


Chọn Ngướ Kế Thừa Phần Hương Hoả

 
         Hiện tại ở Việt Nam chỉ c̣n lại Anh Hai và Anh Chín, mà Anh Chín th́ lại không có con Trai chính tông.
      
V́ vậy, chỉ c̣n Anh Hai là ứng cử viên duy nhất. Anh Hai thấy chuyện này thế nào? Đồng ư hay không
       đồng ư? Nếu đồng ư th́ xin đọc tiếp.

 

          Theo nguyên tắc là phải chọn người thế hệ thứ nhất, nhưng do hoàn cảnh hiện nay của Anh Hai bị


        chi phối nên đề nghị chọn thế hệ thứ nh́ thay thế và Anh Hai là nhân vật chính đóng vai tṛ cố vấn và
        chịu trách nhiệm trực tiếp trong chuyện kế thừa này.

 


          Hiện tại Anh Hai có 3 đứa con Trai ở tại VN là, Lê Quốc Phủ, Lê Hữu Biên và Lê Trọng Hối. Nếu so
       sánh giữa 3 đứa với nhau về cuộc sống, gia đ́nh và tính nết th́ Lê Trọng Hối có thang điểm cao nhất.
        Do đó, xin phép Anh Hai cho Em được đề nghị con Trai Út của Anh là LÊ TRỌNG HỐI sẽ thay thế cho
       Anh để lo phần hương hỏa cho ḍng họ Lê tại VN. Chuyện này rất hay, có lẻ đây là ư của Cửu Quyền
       Thất Tổ Ḍng Họ LÊ, Theo ư kiến của Anh Bảy th́ Cháu Hối ẩn tuổi của Ba và Con Vợ của Cháu ẩn tuổi
        của Má của ḿnh.

 

         Chuyện của Vợ Chồng Cháu Hối là thay mặt cho Anh Chị Em Cháu, cho ḍng họ để lo liệu chuyện
       thờ phượng và cúng kiến. Do đó, phiền Anh Hai v́ trách nhiệm và trọng trách của Ḍng Họ mà thuyết
       phục, sắp xếp cho Vợ Chồng Cháu Hối đảm đang việc này.

 

        Nếu mọi chuyện êm xuôi, sau đây là những dự thảo nhằm phát họa những ư tưởng của Mười Nhă. Xin
        hăy xem qua. Nếu Anh Hai và Các Anh Chị Em Cháu và Chắc có ư kiến ǵ khác th́ xin mời đóng góp
        thêm để hoàn chỉnh cho bản dự thảo này và một khi đă hoàn chỉnh, Em chỉ xin có một điều duy nhất
       là chấp hành những ǵ mà Chuúg Ta đă cùng nhau qui định.

 

          Phần 4 trang giấy trắng sau cùng dành cho những ư kiến đóng góp, xin mời.


Ngướ Thừa Hưởng Phần Hương Hỏa

Phần hương hỏa là tài sản chung của ḍng họ Lê, mọi định

đoạt phải

 được bàn bạc, thảo luận và quyết định bởi Hội Đồng Gia Tộc.

 Không một cá nhân nào có quyền quyết định trên phần tài sản

 này(nhà cửa, đất đai, đất vườn, đất ruộng).

Do đó, người thừa kế có những quyền lợi, trách nhiệm và

 bổn phận như sau:

 
 
Quyền Hạn

·       Có quyền tư hửu, quyền quản lư trên nhà cửa, đất đai,

 vườn và ruộng.

·       Được phép khai thác đất đai, vườn ruộng để tạo ra

 hoa lợi.

·       Được quyền sử dụng lợi nhuận từ việc khai thác

vườn ruộng cho việc thờ cúng và chi tiêu cho gia đ́nh.


Trách Nhiệm

  • Sử dụng hoa lợi từ đất đai, vườn, ruộng để chi tiêu

cho việc thờ cúng là ưu tiên hàng đầu.

  • Phải tổ chức Lể Giỗ đúng nghi thức, ngày, giờ và

qui định của Hội Đồng Gia Tộc.

  • Duy tŕ truyền thống của ḍng họ về ngày giỗ, ngày tết với

con cháu, với bà con họ hàng và với xóm làng.

(phần này  Hội Đồng Gia Tộc sẽ cố vấn thêm).

  • Phải biết chia xẽ, biếu tặng một phần hoa lợi

      như cây trái với con cháu tới lui thăm viếng Ông

      Bà, mồ mă và nơi thờ phượng.

  Bổn Phận

  • Nhận phần hương hỏa là nhận phần thờ phượng và cúng kiến.
  • Bảo tồn và khai thác đất đai, vườn ruộng đúng mức, đặt lợi nhuận lên hàng đầu.
  • Không được chuyển nhượng hay sang bán dưới mọi h́nh thức.

                    Chăm Sóc Vườn Ruộng

Chuyện này th́ thuộc phần trách nhiệm của Cháu Hối, lo chăm sóc, canh tác…

 Lợi nhuận thu được sẻ lo gạo cho Má ăn, chi phí cho việc thờ phượng,

đám tiệc và chi tiêu gia đ́nh…

Phần vườn th́ Em không biết là bao nhiêu công, tất cả giao lại cho

Cháu Hối. C̣n đất ruộng bao nhiêu Em cũng không biết luôn, tất cả giao

 lại cho Cháu Hối. Riêng 4 công mua lại của Bé Năm (con Chú Chính Minh)

 hiện tại nếu Cô Út đang làm th́ sau khi xong vụ mùa giao lại cho Cháu Hối.

 Phần đất 4 công cố lại của Hai Chích ai đang làm sau khi xong vụ mùa

th́ giao lại cho Cháu Hối luôn. V́ đó là đất hương hỏa.

Chăm Sóc Cho Mẹ Già

Trước đây việc chăm sóc cho Má th́ Chi Năm, Cô Út, Cô Mười Một, cùng

mấy đứa Cháu chung lo. Bây giờ Vợ của Cháu Hối sang ở chung, như vậy th́

 tính làm sao ? Vợ Chồng Cháu Hối ở chung mà để người khác vào lo cho

Má th́ có thể Tụi Nó sẽ mang mặc cảm.

 

Nếu để cho Vợ Cháu Hối lo th́ Cháu có quán xuyến nổi không? Gia đ́nh bên

 Vợ Cháu Hối có hài ḷng không? Phải cẩn thận trong việc này, bởi v́ đây là

 Mẹ kính yêu của Em, thà rằng Em mướn người phục vụ cho Má chứ để cho

 Cháu Dâu lo mà sau này bên Sui Gia nói bóng nói gió th́ không thể chấp

 nhận được. Hăy thẳng thắn với nhau, “mích ḷng trước và buồn ḷng sau”

 vậy mà.

 

Kính nhờ Anh Hai giới thiệu cho Vợ Cháu Hối biết trước sự khó khăn,

 nặng nhọc, bổn phận và tinh thần trách nhiệm trong việc chăm sóc

 cho Má rồi sau đó Cháu Nó dể quyết định. Chờ Vợ Cháu Hối có ư kiến

trước rồi ḿnh sẽ tính cách thực hiện sau.

 


th́ Thế hệ của ḿnh tồ chức Lể Giỗ đến 3 đời trước. Nếu cúng

 đến 3 đời trước của ḿnh th́ sẽ có những Lể Giỗ chính như sau:

1-  Ông Cố - Ông LÊ VĂN SỰ

2-   Bà Cố - Bà PHAN THỊ QUƠN

3- Ông Nội – Ông LÊ VĂN NGƯỢT

4-   Bà Nội – Bà TRƯƠNG THỊ TY

5-   Ba của Ḿnh Ông LÊ VĂN BẢY

Như vậy là có 5 lể giỗ chính thức trong năm

 

 Hội Đồng Gia Tộc


 Thành Phần

Thành phần chính trong Hội Đồng Gia Tộc gồm đại diện Các
 Anh, Chị, Em của Các Cô Bác và Chú.

 1- Chị LÊ THỊ BẠCH (Chị Út Bạch con  của Bác Ba – LÊ VĂN HỌC)

  2-   Chị NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT (Chị Út Tuyết  con của Cô Tư – LÊ THỊ NĂNG)

 3-     Anh LÊ B̀NH (Anh Bảy B́nh con của  Bác Năm – LÊ VĂN MẬU)


 4-     Anh PHẠM VĂN HỒNG (Anh Tám Hồng con  của Cô Sáu – LÊ THỊ HỨNG)

 5-  Em LÊ QUANG TRỌNG (con của  Chú Tám – LÊ VĂN TRIỆU)
 

Anh Chị Em của Chúng Ta:


1-     LÊ THÀNH ÁI

2- LÊ THỊ XÍT

 3-     LÊ THÀNH MÁC

4-     LÊ QUANG ĐẲNG

5-    LÊ THỊ XA

6-    LÊ VĂN NHỮ

7-     LÊ Đ̀NH NHĂ

8-  LÊ THỊ NHẶN

9-  LÊ QUANG HƯU

10-  LÊ THỊ THE


Ngoài ra Hội Đồng c̣n mở rộng đến thế hệ thứ hai, thứ ba…Tất cả

 Cháu, Chắc có nhiệt t́nh muốn tham gia th́ hoan nghênh, xin mời!

Trách Nhiệm

Hội đồng có trách nhiệm giám sát, đề nghị, thảo luận và quyết định

 để giải quyết những vấn đề cần thiết trong việc chăm sóc cho Má

 và giúp đở cho Vợ Chồng Hối thực hiện tốt nhiệm vụ được trao phó.

 

Những vấn đề liên quan đến đất đai, nhà cửa, vườn ruộng trong

 phạm vi hương hỏa, Hối phải thông qua Hội Đồng Gia Tộc để xin

 ư kiến trước khi quyết định làm chuyện ǵ. Nếu không th́ Hội Đồng

Gia Tộc sẽ họp lại và tuỳ theo mức độ vi phạm mà xử lư và đưa ra

 biện pháp kỷ luật.

 

 

Có những vấn đề đưa ra để thông qua Hội Đồng (ở VN và ở Úc), nếu

hai phần ba (2/3) thành viên của Hội Đồng thống nhất th́ coi như

 vấn đề đó được chấp thuận và tất cả mọi thành viên của Hội Đồng

 phải chấp hành.

 

Trên đây là những phát thảo mà Mười Nhă mạo muội đề nghị, nếu

 phần nào c̣n thiếu th́ xin bổ sung, phần nào sai th́ xin chỉ ra để

sửa lại. Anh Chị Em trong Hội Đồng sau khi xem qua xin cho biết

 ư kiến và cho xin chữ kư ở trang tiếp theo. Thành thật cảm ơn!


Lập tại Sydney, ngày 21 tháng 01 năm 2009

(nhằm ngày 26 tháng chạp năm Mậu Tư)

(đă kư)

 Lê Đỉnh Nhă


Danh Sách Thông Qua Anh Chị Em 


  Số TT

Tên Họ

             Ư Kiến

    Kư Tên

    1

Lê Thị Bạch

Đồng ư

Đă kư

    2

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Đồng ư

Đă kư

    3

Lê B́nh

Duyệt 6 tháng đầu

Đă kư

    4

Phạm Văn Hồng

Vắng mặt

Đă kư

    5

Lê Quang Trọng

Đồng ư

Đă kư

    6

Lê Thành Ái

Đồng ư

Đă kư

    7

Lê Thị Xit

Đồng ư

Đă kư

    8

Lê Thành Mác

Không ư kiến

Đă kư

    9

Lê Quang Đẳng

Đồng tâm, nhất trí

Đă kư

  10

Lê Thị Xa

Ủng hộ

Đă kư

  11

Lê Văn Nhữ

Ủng hộ nhiệt t́nh

Đă kư

  12

Lê Đ́nh Nhă

Ủng hộ hết ḿnh

Đă kư

  13

Lê Thị Nhặn

Đồng ư

Đă kư

  14

Lê Quang Hưu

Hoàn toàn ủng hộ

Đă kư

  15

Lê Thị The

Đồng ư

Đă kư

 

 

 

 

 

 

 

 


   

Dự Thảo Việc Chấn Chỉnh
Ngướ Thừa Kế Phần Hương Hoả
Cuả Lê Gia Tộc

Ngày 12 tháng 11 năm 2010

(Tháng 10 năm Canh Dần)

 
 

Lời Nói Đầu

 

  Kính nguyện Cửu Huyển Tất Tổ Ḍng Họ LÊ, kính xin sự Linh thiêng của Cha, kính thưa Má, kính thưa tất cả Anh, Chị, Em, Cháu, Chắt, Chít …!

  Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2010, nhằm ngày mùng 7 tháng 10 năm Canh Dần. Con Lê Đ́nh Nhă (10 Nhă), xin được phép tóm lược lại t́nh h́nh thực hiện di chỉ của LÊ GIA TỘC trong ṿng 2 năm qua và xin có vài ư kiến trong việc điều hành trong thời gian tới.

  Ngày 21 tháng 01 năm 2009 nhằm ngày 26 tháng chạp năm Mậu Tư, con đă đề nghị Vợ Chồng Cháu LÊ TRỌNG HỐI, thay mặt cho Anh Hai LÊ THÀNH ÁI để gánh vác việc chăm sóc cho Mẹ của Con và tập tành việc cúng giỗ phụng sự phần hương hỏa của LÊ GIA TỘC. Kể từ ngày ấy đến ngày 18 tháng 03 năm 2010 nhằm ngày mùng 02 tháng 03 năm CANH DẦN, con có về lại VN thăm Má cùng Anh Chị Em Cháu và có vài ư kiến đóng góp cho Vợ Chồng cháu Hối trong việc thờ cúng cũng như chăm sóc Mẹ già.

  Sau đó th́ chú Mười Hai (LÊ QUANG HƯU) có về dự lễ giổ của Ba (Ông LÊ VĂN BẢY) và gần đây nhất là Anh Sáu (LÊ THÀNH MÁC) có về VN để trị bệnh. Sơ lược qua t́nh h́nh cùng với sự đóng góp ư kiến của mọi người, nay Mười Nhă xin tóm lược lại một vài nét chính sau đây:

 

  1. Việc chăm sóc cho Mẹ già.

Việc này Vợ Chồng cháu HỐI đă thực hiện rất tốt đẹp, thật đáng khen. Vợ chồng Cháu đă luôn làm tṛn trách nhiệm trong việc chăm sóc cho Bà Nội.

Tuy nhiên có điều đắn đo là v́ chăm sóc cho Bà Nội nên Vợ Chồng cháu HỐI phải hy sinh chuyện riêng tư như không có thời gian đi chơi đó đây và nhất là không thể sanh thêm con v́ bận lo cho Bà Nội. Đây là vấn đề lớn cần phải chấn chỉnh ngay, chúng ta không thể v́ Mẹ già của Chúng Ta (chuyện chung) mà buộc Vợ Chồng Hối phải gánh chịu thiệt tḥi (chuyện riêng).

  1. Việc chăm sóc ruộng vườn.

Cháu Hối đă quản lư tốt khâu mướn người làm cỏ vườn tược, bón phân, xịt thuốc và thu hoạch. Có điều là Hối không phải là mẫu người chuyên cần, mọi việc đều mướn người làm. Làm ruộng rẫy mà không lấy công làm lời th́ không thể coi là nông dân được. Đây chỉ là giải pháp tạm thời không thể tính chuyện lâu dài. Nhà ở nông thôn thậm chí đến cọng rau thơm mà phải chạy ra chợ mua để ăn th́ thử hỏi có xứng đáng sống nơi ruộng rẩy không? Canh tác tạo ra hoa lợi để nuôi sống hay bán ruộng đất để tạo miếng ăn?

  1. Việc thờ cúng Tổ Tiên Ông Bà.

Về cơ bản Vợ Chồng Cháu cũng đă làm xong công việc này. Tổ chức Lễ Giổ để trả nợ chứ không thật ḷng tôn kính. Tùy tiện trong việc tổ chức lễ giổ của Ông Bà như cúng cuối năm th́ tổ chức trước ngày không đếm xỉa ǵ tới Cha Mẹ, Cô, Chú, Anh Chị Em. Ngày giỗ của Ông Nội th́ quạu quọ, đánh con, chữi rủa. Ngày cúng Việt Lề th́ bỏ mặc không ngó ngàng ǵ đến, bỏ đi Cần Thơ để mua xe. Chuyện cúng nước mỗi sáng bản thân Hối là họ LÊ, nhưng cháu không trực tiếp đốt nhang cúng, chỉ để cho Vợ Hối làm thay, thấy vậy Chú Sáu đă cố vấn nhưng Hối chỉ trực tiếp đốt vài ba ngày sau khi Chú Sáu trở lại Úc rồi mọi việc trở lại như củ. Coi như Hối không thích làm chuyện thờ cúng đầy phiền toái này vậy.

 

4.  Về chuyện đối ngoại, cư xử với Cha Mẹ, họ hàng, anh chi em và xóm giềng th́ coi       như hoàn toàn thất bại.

a.    Với Cha Mẹ th́ không kính trọng, bất hiếu, không nghe lời góp ư của Cha. Ba của Hối nói chuyện vợ của Hối phản bác ngay trước mặt của Chú Mười, coi như vợ của Hối không coi Anh Hai như Cha Chồng của nó. Nó là ai? lấy tư cách ǵ nó được vào nhà thờ ḍng họ LÊ này? Chính bản thân Mười Nhă đă kêu Hối dọn dẹp cái pḥng trống để cho Ba nó nghĩ ngơi mỗi khi Ba nó sang thăm Bà Nội th́ nó trả lời “dạ” nhưng sau đó th́ không làm. Khi Phủ trực tiếp nói th́ nó trả lời “từ nhà Ba qua đây th́ mệt nhọc ǵ mà phải nghĩ ngơi”.

Gần đến ngày giỗ Ông Nội Anh Hai qua bảo Hối nên bàn với Cô Mười Một và Cô Út coi chuyện bánh trái ra sao th́ Hối trả lời”tại sao cái ǵ cũng phải bàn?” và không thèm đếm xỉa ǵ tới lời cố vấn của Ba nó. Có lần Anh Hai qua thăm Má th́ vợ của Hối lấy mắt ngó và không chào hỏi ǵ cả, đến đổi Bà Nội bảo “nó là đứa mất dạy”.

Trước đây giữa Hối và Ba của nó có những chuyện không thực sự vui vẻ với nhau, nhưng bổn phận làm con th́ phải lấy chữ kính làm đầu chứ có đâu nó cứ dựa vào những chuyện củ mà đi rêu rao Cha của ḿnh với họ hàng với xóm giềng. Rồi từ đó coi Cha ḿnh như người xa kẻ lạ và để cho Vợ Con không kính trọng Cha Mẹ của ḿnh. Về ư thức hệ mà bàn, trong ḷng không tôn kính th́ cúng kiến sẽ không có gía trị ǵ cả. Không cần phải cúng kiến mâm cao cổ đầy, chỉ cần trong ḷng tôn thờ với tất cả sự cung kính là đủ. Do đó, đây là sự sai lầm của Mười Nhă khi đă hấp tấp đề nghị Cháu Hối vào đây mà hoàn toàn không biết giữa Cháu Hối và Ba của nó đă có những sự mâu thuẩn như vậy.

Thật tội nghiệp cho nó, nó chưa hiểu hết ư nghĩa của hai chữ HƯƠNG HỎA là ǵ? Không có Anh Hai Ái th́ làm sao nó tư cách bước vào Phủ Thờ này. Nó phủ nhận vai tṛ của Ba nó, có nghĩa rằng nó tự chấm dứt vai tṛ của nó đối với Ḍng Họ LÊ trong việc phụng sự Hương Hỏa này vậy.

b.    Với Cô Bác th́ Vợ Chồng Hối không kính trọng. Anh Hai nói” Vợ Chồng thằng Hối coi Tôi, Chú Chín, Cô Mười Một và Cô Út không ra ǵ cả, c̣n thua con của nó nửa”. Cô Chú của nó là ai? Là những thành viên của Hội Đồng Gia Tộc là những người có quyền quyết định đến vận mệnh của nó mà thật đáng tiếc, nó không biết. Đối với ḍng họ LÊ th́ Cháu Hối coi như người xa kẻ lạ, c̣n đối với Cha Mẹ và họ hàng bên Vợ th́ Cháu Hối rất là kính trọng. Điều này cho thấy rằng tương lai của phần hương hỏa của Ḍng Họ LÊ sẽ không được tôn thờ kể từ nay mà sự tôn thờ ấy được thay thế bằng Tộc Họ khác. Như vậy chuyện thờ phụng hương hỏa của Tộc Họ LÊ sẽ không tồn tại nếu Cháu Hối tiếp tục ở lại đây. Đây có thể coi là cái họa diệt vong của Ḍng Họ LÊ này vậy.

c.    Với xóm giềng th́ không dung ḥa với mọi người nên không ai đói hoài tới lui với Má. Như vậy coi như công đức vun bồi của Ông Bà Nội đối với xóm giềng bao năm nay đă bị nó kết cuộc.

 

  Tiền bạc gởi về để chăm sóc cho Bà Nội và cho việc ăn uống của Vợ Chồng con của Hối th́ không thiếu. Vườn tược thu hoạch sau khi trang trăi cho đám tiệc cũng không hụt. Vả lại Cháu Hối c̣n nuôi thêm heo tăng thêm thu nhập. Tóm lại Cháu Hối không bị thiếu hụt ǵ cả trong gần hai năm qua. Nhưng nghe Cháu Hối hỏi nợ bên gia đ́nh vợ để mua xe. Mua xe để làm ǵ? trong khi trong nhà chỉ có một người biết lái xe. Tại sao tiền bán bưởi không dành dụm để chi phí cho đám tiệc trong năm? Mà lại đi phung phí như vậy? Có mượn nợ thật hay không th́ chỉ có Vợ Chồng Cháu Hối biết mà thôi. Nếu cháu Hối ở đây thêm vài năm nửa th́ số nợ cao ngất trời và chỉ c̣n cách đem gia tài của Tộc Họ LÊ ra mà trừ cấn nợ cho gia đ́nh bên vợ của Hối. Phần hương hỏa của ḍng Họ LÊ đang được Cháu Hối thế chấp dần dần rồi đấy Anh Chị Em Cháu của Chúng Ta có thấy không?

  Về việc thực thi trách nhiệm mọi việc quan trọng th́ phải xin ư kiến của Hội Đồng Gia Tộc như việc đốn cây củ, trồng thêm cây mới, mua xe … th́ Anh Hai không biết và cả bản thân của Mười Nhă cũng không hay…Chỉ gần 2 năm thôi tất cả mọi người c̣n sống đây, tại sao không tham khảo ư kiến hay bàn bạc ǵ hết. Ai biểu quyết việc đề nghị cho Cháu Hối vào đây? Đă thống nhất với nhau từ phút đầu mà khi thực thi th́ tự tiện và lạm quyền. Liệu như thế th́ Hội Đồng Gia Tộc này c̣n có giá trị ǵ không? Là bù nh́n ư?

   Một vài việc đă xảy ra Mười Nhă đă cố vấn cho Vợ Chồng cháu Hối nhằm sửa đổi những sai xót để hoàn thiện dần. Như chuyện đám tiệc th́ Hối sang gặp Ba của Con để hỏi coi tổ chức ra sao v́ bản thân Hối chưa thật sự vững vàng. Mỗi lần Ba của Con qua thăm Bà Nội Con bảo Vợ của Con chào Ba của Con và mời trà (nếu có thể). Rất tiếc là trước mặt ḿnh th́ hứa c̣n quay lưng lại th́ chú nó làm theo ư riêng của chú nó. Vợ Chồng cháu Hối đă không coi đây là lời cảnh cáo sau cùng cho Vợ Chồng của Cháu mà cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra càng lúc càng tệ hại hơn.

  Nếu chỉ mỗi một chuyện là chăm sóc cho Bà Nội th́ Vợ Chồng Cháu làm rất tốt, và tiếp tục giử Cháu Hối lại để lo cho Bà Nội th́ sau khi Bà Nội trăm tuổi già chuyện thờ cúng coi như kết thúc. . Cha Mẹ của Cháu, Cháu không kính trọng, Cô Chú cùng họ với Cháu th́ Cháu coi không ra ǵ như vậy chuyện thờ cúng c̣n có ư nghĩa ǵ không? Truyền thống của Tổ Tiên Ông Bà th́ chúng ta không thể nào dẹp bỏ được mà phải kế tục và phát huy ngày càng vững mạnh hơn. Do đó, chúng ta chỉ c̣n cách là phải thay đổi kế hoạch chỉnh đốn người thừa kế.

  Chuyện bàn bạc và quyết định phần hương hỏa là ư kiến chung cuộc của Hội Đồng Gia Tộc, không một cá nhân nào có quyền quyết định trên phần nhà cửa, vườn tược, đất đai của phần HƯƠNG HỎA. Bất kỳ ai có ư kiến, thông qua Hội Đồng sau khi được chấp thuận th́ mới được thi hành.

  Trước sự Linh Thiêng của Cửu Huyền Thất Tổ Ḍng Họ LÊ, nay Mười Nhă kính xin đại diện cho Anh Chị Em Cháu và Chắt khu vực Úc Đại Lợi xin chịu tội trước Cửu Huyền Thất Tổ v́ nóng vội thiếu xét đoán nên đă nông nổi tạo nên oan nghiệt cho Ḍng Họ LÊ. Đă thui đốt đi bao nhiêu là công đức và ước vọng của Cửu Huyền Ḍng Họ LÊ, đă là giăm uy tín gia đ́nh với ḍng họ, đă đánh mất đi thiện cảm của xóm giềng. Lần đầu cũng như là lần cuối Con kính xin Cửu Huyền cứu xét và ân xá cho Con để Con cố gắng chấn chỉnh những sai xót ngỏ hầu chuộc lại những lồi lầm đă xảy ra. Để góp phần vào việc chỉnh đốn những mất mát như kể trên, Con - Mười Nhă kính xin sự linh ứng Cửu Huyền hộ tŕ cho Con và kính xin có bốn vấn đề xin được đề nghị với Má, tất cả Anh Chị Em Cháu Chắt Chít trong Tộc Họ LÊ như sau:

1.    Điều Một: Cháu Hối không c̣n xứng đáng là người thay mặt Ḍng Họ LÊ để phụng sự hương hỏa. Đây là giai đoạn chuyển tiếp Vai tṛ này để trống, sẽ bổ khuyết sau khi Má trăm tuổi già. Đây là chuyện trọng đại chúng ta không thể hấp tấp để tạo thêm lầm lổi. Hăy để thời gian thử thách mọi người và sự linh nghiệm xui khiến của Cửu Huyền. Qua đó th́ tùy theo điều kiện và khả năng mà chọn người thừa kế trong đám Hậu Duệ của Ḍng Họ LÊ.

  2.    Điều Hai: Xin Chị Năm hy sinh cho Anh Chị Em để vào trực tiếp chăm sóc cho Má, các Anh Chị Em Cháu Chắt c̣n lại tại VN sẽ hổ trợ công sức cùng Chị Năm trong việc lo cho Mẹ già. Anh Chị Em Cháu tại Úc sẽ hổ trợ về mặt tài chánh.

 3.    Điều Ba: Cháu Hối thu xếp việc chăm sóc Bà Nội và bàn giao lại cho Cô Năm (Lê Thị Xít), ngay từ giờ phút này. Dọn ra khỏi Phủ Đường trong ṿng 7 ngày. Khi Cháu Hối đến đây ra sao th́ ra đi như vậy. Bây giờ trong nhà 2 chiếc xe th́ của Cháu Hối chỉ 1 chiếc mà thôi. Chiếc xe mới mua là của phần hương hỏa, đó là tiền bán bưởi. Để đền bù công sức chăm lo cho Bà Nội trong thời gian qua, coi như chiếc xe thứ hai là món quà đền bù cho Hối và được phép mang đi.

 4.    Điều Bốn: Tất cả Anh Chị Em Cháu xin hợp sức cùng Chị Năm để cúng nước hàng ngày và nhất là tổ chức Lễ Giổ Ba và Ông Bà trong năm, xin đề nghị Anh Hai đại diện nhóm họp Anh Chị Em để tính toán chuyện cúng kiến, nếu Anh Hai bệnh hoạn hay bận rộn th́ xin Anh Chín thay mặt Anh Hai làm việc này.

   Trên đây là tóm tắt những ǵ mà Mười Nhă muốn tŕnh bày. Kính xin tất cả Anh Chị Em Cháu cùng nhau thảo luận và đóng góp để bản thảo này được hoàn chỉnh. Khi bản thảo hoàn chỉnh th́ coi như là quyết định trong nhóm LÊ Gia Tộc tại Úc Đại Lợi.

 

Lập tại Sydney, ngày 12 tháng 11 năm 2010 (nhằm ngày mùng 7 tháng 10 nămCanh Dần)

 Lê Đ́nh Nhă

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hương Hỏa


Nhà ThờLê Tộc Chi Mộ

Hội Đồng Gia Tộc đă nhóm họp tháng 1 năm 2011
Quyết định cho anh Lê Thành Ái lo cho mẹ già và quản lư đất hương hỏa của gia tộc


Hương Hỏa 2

 


Hoà Thuận là đạo anh em
Hiếu Thảo là đạo làm con trong nhà
Thủy Chung là đạo vợ chồng
Ấy là Gia Đạo nằm ḷng người ơi ...Trang mạng Lê Quang Đẳng
Trang Hương Hỏa
Email: info@lequangdang.net
www.lequangdang.net