Trang Mạng
Lê Quang Đẳng
www.lequangdang.net
Việt Lịch: 4889

Lời Mở Đầu

   Trang mạng nầy được h́nh thành là để lưu trữ và phổ biến những di huấn cuả thế hệ trước trong Lê tộc cho những thế hệ tiếp nối với những mục đích như sau:
1- Biết được nguồn cội cuả gia tộc.
2- Tiếp nối tổ tiên di truyền Lê tộc càng ngày càng nhiều.
3- Giúp đời sau cao hơn đời trước trên mọi phương diện.
4- Trở thành những công dân tốt và hữu dụng cho xă hội, làm rạng rỡ Lê tộc và vẻ vang nó giống Tiên Rồng trên xứ người.
5- Để trân trọng tri ân đức thân phụ: Lê Văn Bảy và đức thân mẫu: Nguyễn Thị Trầm đă tận tụy làm việc, nuôi dưỡng, giáo dục và hy sinh cả đời cho con và cháu để có được ngày hôm nay trên quê nhà cũng như xứ người.

     Mỗi thành viên cuả Lê tộc phải nằm ḷng Gia Phả, Gia Huấn Thư và Gia Đạo để dạy bảo và nhắc nhở thế hệ sau hầu đạt được mục đích trên và cũng là ước nguyện cuả tiền nhân vậy.

   Trang mạng nầy thuộc về cuả riêng Lê tộc, nên việc phổ biến chỉ giới hạn trong phạm vi gia tộc và thân hữu mà thôi. Những phổ biến ra bên ngoài coi như không có giá trị pháp lư.
   Những sáng tác về thi, văn hay tiểu luận hoặc  những đề nghị khác về trang mạng nầy hay sinh hoạt cuả gia tộc trong và ngoài nước luôn được trân trọng đón nhận và phổ biến lên trang mạng nầy.

   Mong rằng thế hệ sau và những thế hệ tiếp nối luôn luôn siêng năng, hướng thượng, thánh thiện, trong sáng, hiền hoà và hữu dụng để "con hơn cha là nhà có phước " và "đời sau cao hơn đời trước" . Hăy sống thật và luôn năng động, mọi việc làm và suy nghĩ luôn hướng đến gia đ́nh và gia tộc mà không thoă măn cho sỡ thích cá nhân như cờ bạc, rượu chè hay hút xách. Hăy hoà thuận, giúp đỡ và đùm bọc nhau trong lúc khó khăn và hoạn nạn để Phước Đức c̣n măi với ḍng sinh mệnh cuả gia tộc hầu để lại cho con, cháu, chắt, chút v.v...một cuả baú vô giá.

   Phước Đức là giềng mối cuả gia đạo, là linh lực cuả gia tộc có sức mạnh vạn năng giúp cho vượt thoát và an toàn được trước những cơn phong ba, bảo táp cuả cuộc đời. Cho nên từ sự suy nghĩ cho đến việc làm nhằm giúp con cháu, ngướ thân và tha nhân từ vật chất (tiền bạc) cho đến tinh thần (lời khuyên) là làm Phước và tạo Đức vậy. Hăy cùng nhau ngâm nga bốn câu thơ dươí đây:

Cuả báu nhà Lê vẫn c̣n đây
Bao đời để lại cố đắp xây
Phước Đức thực hành luôn tâm niệm
Ngàn sau thịnh vượng măi vui vầy

 
Cuí xin đức cao tổ phụ,  đức tằng tổ phụ mẫu,  đức tổ phụ mẫu và  đức thân phụ giúp cho các hậu duệ cuả nhà Lê luôn được năng động, hướng thượng, thánh thiện, trong sáng, hiền hoà và hữu dụng (thành tài) để luôn được xứng đáng là con, cháu, chắt, chút v.v...  cuả nhà họ Lê và cũng để trân trọng tri ân tổ tiên vậy.

Lê Quang Đẳng
Ngày 20 tháng 12 năm 2009 - Nhằm ngày 6 tháng 11 năm Kỷ Sửu - Việt Lịch 4888
Hoà Thuận là đạo anh em
Hiếu Thảo là đạo làm con trong nhà
Thủy Chung là đạo vợ chồng
Ấy là Gia Đạo nằm ḷng người ơi ...