Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4889Trang mạng Lê Quang Đẳng

www.lequangdang.net


Ý Chỉ Cuả Tổ Tiên


     Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2010 nhằm ngày 28 tháng giêng năm Canh Dần- 4889, Tôi nhận biết được ý chỉ cuả tổ tiên sau gần 32 năm sống tại nước Úc. Ý chỉ đó là gì ?

   Cuí xin đức cao tổ phụ, đức tằng tổ phụ mẫu, đức tổ phụ mẫu và đức thân phụ giúp con thêm sức mạnh hầu vượt thắng được trước những đố kỵ cuả lòng người, để sớm hoàn thành nhiệm vụ đã ngầm giao phó.

   Hỡi những hậu duệ cuả nhà Lê có biết di chỉ đó là gì không ...?
   Hỡi những chị, anh, em trong gia tộc có biết di chỉ đó là gì không ...?
   Cuả báu cuả nhà Lê nếu còn thì ý chỉ nầy được thực thi một cách viên mãn ...?
 

Cuả báu nhà ta nay hết rồi !

Bao đời để lại đến đây thôi !
   Bởi ta thất Đức không giữ được ?
   Hay bởi các ngươi tạo luân hồi !

Lê Văn Bảy  Bất kỳ một ai trong gia tộc nhận biết được ý chỉ nầy sẽ xứng đáng được nhận linh lực hộ trì cuả cữu huyền, thất tổ nhà Lê vậy .

Điạ chỉ điện thư : info@lequangdang.net
Trở Lại Trang Mặt