Trang mạng Lê Quang Đẳng
www.lequangdang.net


Thông Báo


            LÊ QUANG HƯU THÔNG BÁO

 Hôm nay thằng Ngu trở lại,nhưng không phải ý kiến ý cò gì hết, mục đích của bài này là thông báo cho bà con xa gần được rỏ.

   1/Về số tiền mà thằng Ngu đả chuẩn bị sẵn, để lo hậu sự cho má. Sau thời gian dài suy nghĩ,thằng Ngu quyết định không sử dụng số tiền này cho mục đích này nửa.Tại sao? Vẩn câu nói ba má có 10 người con,nếu thằng Ngu vẩn tiếp tục làm e rằng cái đầu này không đủ sức hứng bom đạn,và tiện thể để xem chuyện gì sẻ xảy ra, nhớ lại lúc đám của ba xong, sau khi chi phí số tiền còn lại hiện nay vẩn không ai biết, tiền đó đả đi đâu, ai quản lý, con của ba mẹ ai cũng có bản lảnh hết, cho nên thằng Ngu xin chào thua và rút lại dự tính ban đầu.

    2/Việc anh em về nhà của má ở thấy ngại, cho nên bảo thằng ngu viết giấy gì đó, thằng Ngu khẳng định không viết bất cứ giấy nào hết.Tại sao? thằng Ngu cất nhà là để má ở, phủ thờ là để thờ cúng ông bà, chứ không cất riêng cho một cá nhân nào hết, cho nên thằng Ngu không có bất cứ một quyền hạn nào cả, nếu ai cảm thấy cần thì về VN xin má viết cho, duy nhất chỉ có má mới có thẩm quyền đó. Vấn đề anh em thấy ngại, thằng Ngu suy nghĩ, ngại cũng phải, má tuổi già sức yếu, tuy con cái nó lo xây cất nhà cửa khang trang, nhưng những hư hỏng làm sao má có thể sửa được, vậy mà mình thấy hư nhắm mắt làm ngơ, chẳng những thấy ngại mà phải xấu hổ nửa đó.

    3/ Về phủ thờ nghe nói chi phí gần bạc tỉ, đó là chuyện hoang tưởng, không biết ở đâu ra con số đó,nhưng thằng Ngu khẳng định là không có giá đó,cứ nhìn thẳng vào thằng Ngu đi, có những bộ đồ mặc từ 10-15 năm vẩn chưa bỏ,đôi giày đi làm mang 2 năm rồi vẫn còn mang, và 1 đôi duy nhất,thì chuyện cái phủ thờ bac tỉ, có phải là hoang tưởng không.

                                                              18/04/2011
                                                           THẰNG NGUBẢN TỔNG HỢP KINH PHÍ XÂY PHỦ THỜ

Tháng 12 năm 2007
Đơn vị tiền tệ cuả Việt Nam

So

TT

Hang Muc

Don Gia ($)

So Luong

Thanh Tien ($)

1

Thiet Bi Dien

 

 

49.500.000

2

Cu Tram

14.000

1.500

21.000.000

3

Tram chong do

10.000

400

4.000.000

4

Gach Ong

750

54.000

40.500.000

5

Cat lot nen

 

 

44.600.000

6

Sat, cat xay, da ½, da 4/6, xi mang

 

 

414.000.000

7

Ngoi op noc

2.200

13.500

29.700.00

8

Ceiling thach cao

95.000

180m2

17.100.000

9

Coffa go va tole

 

 

36.000.000

10

Door va window

 

 

136.000.000

11

Remove electric meter

 

 

380.000

12

Cong dong cu

4.000

1.500

6.000.000

13

Cong tho ho

 

 

73.205.000

14

Cong tho son

 

 

12.000.000

15

Cong tho dien

 

 

7.500.000

16

Tole mau

69.000

215.6m2

14.835.000

17

Xa go 5/10

43.000

301m

12.943.000

18

2 ban cau, 3 sinks and tile on floor

 

 

27.850.000

19

Miscellaneous

 

 

10.000.000

 

 

 

Total

957.613.000Tổng Số là 957 triệu, 613 ngàn đồng Việt Nam

   

  Thông Báo Về Ngày Lễ Giổ
 Cuả Đức Thân Phụ Năm 2010


  Ngày giổ của Đức Thân Phụ Lê Văn Bảy là ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch sẽ được tỗ chức tại hai nơi:
 (1) Việt Nam: Tại nhà thờ gia tiên, đúng ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch.
 (2) Úc Đại Lợi: Tại nhà của Lê Quang Khang, ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch, nhằm ngày chủ nhật 18 tháng 7 năm 2010. Giờ cúng là 11.30 giờ sáng.

 Rất mong mõi có được sự họp mặt đầy đủ của tất cả anh, chị, em, cháu và chắt. Riêng hai cháu Lê Quang Huy ( tự Bổng) và Lê Đình Khang không liên lạc được nên nhờ thông báo nầy làm phương tiện truyền tin và linh lực của gia tộc mang tín hiệu đến hai cháu. Sự sum họp của hai cháu là niềm vui sum vầy của gia tộc tại Úc, rất mong hai cháu về tham dự ngày giổ của ông Nội và cũng là ngày sum họp của gia tộc.

 Muốn biết thêm chi tiết xin gọi về số 0413 359543 để được rõ hơn và dẫn đường đến nơi.
  

Hoà Thuận là đạo anh em
Hiếu Thảo là đạo làm con trong nhà
Thủy Chung là đạo vợ chồng
Ấy là Gia Đạo nằm lòng người ơi ...Trang mạng Lê Quang Đẳng
Trang Thông Báo
email: info@lequangdang.net
www.lequangdang.net