Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4889
Trang mạng
Lê Quang Đẳng

www.lequangdang.netThế Hệ Thứ Tám

   Thế hệ thứ tám ghi nhận trong gia tộc cuả ông bà Lê Văn Bảy mà thôi
. Số thứ tự noí lên vai vế trong gia tộc mà không noí lên tuổi tác. Sự cập nhật sẽ được tính vào ngày giổ cuả đức thân phụ Lê Văn Bảy và cũng là ngày sum họp gia tộc.1- Nguyễn Thị Trúc Thương
2- Nguyễn Hải  Huy
3- Lê Minh Khangcòn tiếp
    Cập Nhật ngày 18/7/2010 nhằm ngày mùng 7 tháng 6 năm Canh Dần - ngày đám giổ cuả đức thân phụ Lê Văn Bảy và cũng là ngày sum họp gia tộc tại Úc Đại Lợi .
   
Hoà Thuận là đạo anh em
Hiếu Thảo là đạo làm con trong nhà
Thủy Chung là đạo vợ chồng
Ấy là Gia Đạo nằm lòng người ơi ...


Trang Mạng Lế Quang Đẳng
Trang Thế Hệ Thứ Tám
email: ìno@lequangdang.net

Trở lên đầu trang

  Trở Lại Trang Mặt