Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4889Trang mạng
Lê Quang Đẳng

www.lequangdang.netThế Hệ Thứ Bảy

Thế hệ thứ bảy nầy chỉ ghi nhận trong gia tộc cuả đức thân phụ mẫu Lê Văn Bảy mà thôi


1- Nguyễn Thị Bé Ly
2- Nguyễn Hoàng Đình
3- Nguyễn Gia Hạo
4- Lê Thanh Long Peter

5- NguyễnThị Hằng Ni
6- Nguyễn Thị Nhanh
7- Nguyễn Hồng Hải
8- Trần Văn Tú
9- Trần Thị Như Quỳnh
10- Lê Hữu Hiển
11- Lê Vĩnh Bửu
12- Lê Vĩnh Bảo
13- Dương Minh Nhật
14- Đoàn Ryan
15- Hồ Thế Thành
16- Trần Thanh Tuấn Kenny
17- Trần Gia Huy Brandon
18- Nguyễn Justin
19- Nguyễn Thuỳ Trang
20- Lê Justin
21- Lê JasmineCòn Tiếp

Cập Nhật ngày 18/7/2010 nhằm ngày mùng 7 tháng 6 năm Canh Dần - ngày đám giổ cuả đức thân phụ Lê Văn Bảy tại Úc và cũng là ngày sum họp gia tộc.

Hoà Thuận là đạo anh em
Hiếu Thảo là đạo làm con trong nhà
Thủy Chung là đạo vợ chồng
Ấy là Gia Đạo nằm lòng người ơi ...Trang Mạng Lế Quang Đẳng
Trang Thế Hệ Thứ Bảy
www.lequangdang.net
email: ìno@lequangdang.net

Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt