">

  

Trang Nối Mạng


Tôn Giáo Và Pháp Tu
Phật Giáo Việt Nam
http://www.phatviet.com
Phật Giáo Tây Tạng
http://www.buddhanets.net
Thông Tấn Xă Công Giáo  
http://www.vietcatholic.net
Đại Đạo Cao Đài  
http://www.caodaism.net  http://www.htsantaclara.org
http://www.hoahao.org 
Làng Mai
http://www.langmai.org
Thiền Quán Âm
http://www.Godsdirectcontact.org
Thư Viện Hoa Sen
http://www.thuvienhoasen.org
Lương Tâm Công Giáo
http://www.luongtamconggiao.com
Chuà Quang Minh
http://www.quangminh.org.au
Thiền Quán
http://www.thienquan.net


                           Tổ Chức Quốc Tế

Tổ Chức Theo Dơi Về Nhân Quyền
- Human Rights Watch
http://www.hrw.org

Liên Hiệp Quốc
http://www.un.org

Liên Hiệp Âu Châu
http://www.europa.eu

Phong Trào Phi Liên Kết
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement
Ngân Hàng Thế Giới
http://www.worldbank.org

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế
http://www.imf.org

Tổ Chức Mậu Dịch Toàn Cầu
http://www.wto.org

Tổ Chức Y Tế Toàn Cầu
http://www.who.int

Tổ Chức Giám Sát Nhân Quyền
http://www.hrw.net
Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

http://nato.int
Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN)
http://www.aseansec.org
Liên Hợp Các Quốc Gia Á Châu Và Thái B́nh Dương (APEC)
http://www.apec.org
Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hoá/LHQ (UNESCO)
http://www.unesco.org
Tổ Chức Ân Xá Quốc tế
http://www.amnesty.org
Tổ Chức Lao Động Quốc tế (ILO)
http://www.ilo.org
 

                             Việt Nam Cộng Ḥa                            
Việt Nam Cộng Hoà
http://www.vietnamconghoa.com
Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà
http://www.vietnamesecommunity.com/QLVNCH
Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà
http://www.hqvnch.net
Hôị Aí Hữu Không Quân Việt Nam Cộng Hoà
http://hoi-ai-huu-khong-quan.com
Tổng Hội Thuỷ Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hoà
http://www.tqlcvn.org
Gia Đ́nh Mũ Đỏ
http://www.nhaydu.com
Tổng Hội Aí Hữu Biệt Động Quân Việt Nam
http://www.bietdongquan.com
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà
http://nguoi-viet.com
Gia Đ́nh Vơ Bị Đà Lạt
http://www.vobivietnam.com
Tổng Hội CSVSQ Truờng VBQGVN
http://www.tvbqgvn.org
Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
http://kbc4100.com
Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà
http://www.hocviencsqg.com/
Tổng Hội Cưụ Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh

http://www.quocgiahanhchanh.com
Vinh Danh Ngướ Lính Việt Nam Cộng Hoà
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com

                  Chánh Đảng và Tổ Chức Chánh Trị

Việt Nam Quốc Dân Đảng
http://www.vietquoc.org
Đại Việt Quốc Dân Đảng
http://www.daivietquocdandang.com/
Đảng Tân Đại Việt
http://www.tandaiviet.org\
Đảng Việt Tân
http://www.viettan.org
Đảng V́ Dân
http://www.dangvidanvietnam.net
Đảng Thăng Tiến Việt Nam
http://www.thangtienvietnam.org
Đảng Dân Tộc
http://www.dantoc.net
Đảng Dân Chủ Việt Nam
http://www.ddcvn.org
Đảng Dân Chủ Nhân Dân
http://www.ddcnd.org
Đảng Ngướ Việt Yêu Ngướ Việt
http://www.dangnguoivietyeunguoiviet.org
Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam
http://www.phvn.org
Liên Minh Dân Chủ Việt Nam

http://www.lmdcvn.net
Quê Mẹ
http://www.queme.net
Tập Hơp Dân Chủ Đa Nguyên
http://www.radiothongluan.free.fr
Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ
http://taphopthanhniendanchu.org

Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

http://www.lienminhdantocvn.com
Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc Việt Nam
http://cuuquoc.org

Khối 8406
http://www.khoi8406vn.blogspot.com/
Tự Do Ngôn Luận  
http:/www.tudongonluan.atspace.com
Tâm Thức Việt Nam  
http://www.tamthucviet.com
Phù Sa  
http://www.phusa.info
Nước Việt  
http://www.nuocviet.org
Dân Lên Tiếng  
http://www.danlentieng.net
Ư Kiến  
http://www.ykien.net
Tự Do Ngôn Luận  
http://www.tdngonluan.com
Ánh Dương  
http://www.anhduong.info
Mạng Lươí Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net
Mạng Lươí Tuổi trẻ Lên Đường
http://www.lenduong.net
Hội Đồng Việt Nam Baỏ Toàn Đất Tổ
http://www.hdvnbtdt.org
Tổ Chức Hưng Việt
http://www.hungviet.org
Hiến Pháp Việt Nam
http://www.hienphapvietnam.org
Sao Trắng
http://www.saotrang.com
Phong Trào Duy Việt
http://www.duyviet.org
Nguyệt San Việt Nam
http://www.nsvietnam.com/index.html
Phạm Trần Anh
http://www.phamtrananh.net
Diên Hồng Thời Đại
http://www.dienhongthoidai.com

                                      Tổ Chức Cộng Đồng
Liên Hội Ngướ Việt Canada
http://www.vietfederation.ca/
Việt DC  
http://www.vietdc.org
Việt Norway  
http://www.viet.no
Thông Tin Berlin  
http://www.thongtinberlin.de
Cộng Đồng Ḥa Lan  
http://www.congdonghoalan.com
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu  
http://www.ausviet.net
Hôi Phụ Nữ Việt Úc
http://www.avwa.org.au
Người Việt Boston  
http://www.nguoivietboston.com
Ly Hương  
http://www.lyhuong.net
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại
http://www.freevn.net
Cộng Đồng Ngướ Việt Quốc Gia Newyork
http://www.dienhanhvanhoaquocte.org
Quê Mẹ
http://www.queme.net
Thư Viện Tiu Lùn
http://tieulun.hopto.org
Việt Nam Thư Quán
http://www.vnthuquan.net
Dung Lac
http://dunglac.org
Viet Hoc
http://www.viethoc.org
Vườn Tao Đàn
http://www.vuontaodan.net
Văn Khố Thuyền nhân Việt Nam
http://www.vnbp.org
Danh Bạ Cộng Đồng Việt Nam
http://www.vnlink.net/Xa_Hoi/Cong_Dong/
                                         Ṭa  Đại Sứ                                        
Toà Đại Sứ Hoa Kỳ
http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/
Toà Đại Sứ Pháp
http://www.ambafrance-vn.org/

Toà Đại Sứ Anh

http://ukinvietnam.fco.gov.uk/vi
Ṭa Đại Sứ Đức

http://www.hanoi.diplo.de
Toà Đaị Sứ Nhật
http://www.vn-em.go.jp
Toà Đại Sứ Gia Nă Đại
http://canadaonline.about.com/embvietnam.htm
Toà Đại Sứ Úc Đại Lợi

http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/
Toà Đại Sứ Nga
http://www.russianembassy.net

Toà Đại Sứ Tàu
http://www.fmprc.gov.cn
Toà Đại Sứ Ba Lan
http://vn.pagenation.com/han/Poland
Toà Đại Sứ Ấn Độ
http://www.indembassy.com.vn/
Toà Đại Sứ Miên
http://www.cambodiaevisa.com/asia/cambodia-embassy-in-vietnam/
Toà Đại Sứ Thái
http://www.myvietnamvisa.com/embassy-of-thailand/vietnam.html
Toà Đại Sứ Mă Lai
http://malaysia.visahq.com/embassy/Vietnam/
Toà Đại Sứ Nam Hàn
http://south-korea.visahq.com/embassy/Vietnam/
Toà Đại Sứ Đài Loan
http://taiwan.visahq.com/embassy/Vietnam/


                                 Viện Đaị Học                                    

Viện Đaị Học Harvard - Hoa Kỳ

http://www.harvard.edu
Các Viện Đại Học taị Hoa Kỳ
http://www.utexas.edu/world/univ/state/
Viện Đại Học CLA
http://www.ucla.edu/
Viện Đaị Học Oxford - Anh
http://www.ox.ac.uk
Các Viện Đại Học Tốt Nhất Tại Luân Đôn
http://www.mytopdozen.com/Best_Universities_of_London
Viện Đaị Học Sorbonne - Pháp
http://www.paris-sorbonne.fr
Các Viện Đại Học Tốt Nhất Tại Pháp
http://googlecollegerankings.com/282/best-universities-in-france
Viện Đại Học Bonn - Đức
http://w3.uni-bonn.de
Các Viện Đại Học Tốt Nhất Tại Đức
http://googlecollegerankings.com/225/german-university-rankings
Viện Đaị Học Đông Kinh - Nhật
http://www.u-tokyo.ac.jp
Các Viện Đại Học Tốt Nhất Tại Nhật
http://worldranking.blogspot.com/2009/05/top-best-universities-in-japan
Viện Đại Học Quốc Gia Úc Đaị Lợi
http://www.anu.edu.au
Viện Đại Học Sydney
http://www.usyd.edu.au
Danh Sách Xếp Hạng các Viện Đại Học Tại Úc Đaị Lợi
http://www.australian-universities.com/rankings/
Viện Đại Học Ottawa - Gia Nă Đại
http://www.uottawa.ca
Tám Viện Đại Học Tốt Nhất Tại Gia Nă Đại
http://www.famouswhy.com/List/8_Best_Universities_in_Canada/140
100 Viện Đại Học Tốt Nhất Thế Giới
http://www.usnews.com/articles/education/worlds-best-universities

                                TruyềnThông                                    
Việt Báo
http://www.vietbao.com
Tạp Chí Hồn Nước
http://www.tapchihonnuoc.com
Baó Người Việt

http://www.nguoiviet.com
Ság̣n Báo
http://www.saigonbao.com
Việt Sử Ca
http://www.vietsuca.org
Báo Việt Luận
http://www.vietluanonline.com
Tuẩn Báo Dân Việt
http://www.danviet.com.au
Tuần Báo Ság̣n Times
http://www.saigontimes.com.au
Tuần Báo Nam Úc
http://www.namuctuanbao.net
Đàn Chim Việt
http://www.dcvonline.net
Vietnam Exodus
http://www.vietnamexodus.org
Thông Luận
http://www.thong.org

Diễn Đàn
http://www.diendan.org
Tạp Chí Talawas
http://www.talawas.org
Giao Điểm On Line
http://giaodiemonline.com

Đài Phát Thanh Hoa Kỳ (VOA)
http://www.voanews.com/vietnamese
Đài Phát Thanh BBC
http://www.bbc.co.uk/vietnamese
Đài Phát Thanh Pháp
http://www.rfi.fr/actuvi
Đài Phát Thanh Á Châu Tự Do
http://www.rfa.org
Đài Phát Thanh SBS Úc Đại Lợi
http://sbs.com.au/vietnamese
Đài Phát Thanh Việt Nam Úc Châu
http://www.vna.net
Đài Phát Thanh Úc Đại Lợi (Bay Vút)
http://www.bayvut.com.au
Đài Phát Thanh Thông Luận
http://www.radiothongluan.free.fr
Đài Phát Thanh Sống Thật
http://www.songthat.com
Bauxite Việt Nam
http://www.boxitvn.net

Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
http://cuuquoc.org
Mạch Sống
http://www.machsong.org

Văn Hóa, Khoa Học và Xă Hội
Nhóm Mạng Việt Nam Văn Hiến
http://www.vietnamvanhien.net
Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
http://vwa-pen.org
An Việt Toàn Cầu
http://www.anviettoancau.net
Chuyển Luân
http://www.chuyenluan.net
Hợp Lưu
http://www.hopluu.net
Tiền Vệ
http://www.tienve.org
Việt Nam Library
http://www.vietnamlibrary.net
Khoa Học

http://www.khoahoc.net
Vovisoft 
http://vovisoft.com
Hội Chuyên Gia Việt Nam  
http://vps.org
Trung Tâm Văn Hóa Âu Cơ  
http://aucocenter.org
Lá Bối
http://www.laboi.com
Tiếng Quê Hương
http://www.tiengquehuong.com
Đắc Tài  
http://www.dactai.com
Thư Viện Toàn Cầu  
http://tvvn.org
Diễn Đàn X-Cafê  
http://www.x-cafevn.org
Diễn Đàn Hạt Nắng
http://www.hatnang.net
Diễn Đàn Đất Việt
http://www.datviet.com
Vietland
http://www.vietland.com
Thế Giới Ngướ Việt
http://www.thegioinguoiviet.net
Văn Tuyển
http://vantuyen.net
Văn Thơ Lạc Việt
http://www.vantholacviet.org
Văn Đàm Đồng Tâm
http://vandandongtam.net
Chim Việt Cành Nam
http://chimviet.free.fr
Làng Xitrum Văn Trẻ
http://vanhoc.xitrum.net
Vietnam Y Tế

http://www.vietnamsante.com/html/bbt.htm
Âm Lịch Việt Nam
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/
Kinh Tế Học
http://www.kinhtehoc.com/index.php
Việt Thức
http://www.vietthuc.org
Trần B́nh Nam
http://www.tranbinhnam.com
Chuchinam
http://chuchinam.pagesperso-orange.fr/

                                     Việt Vơ Đạo                                 

Việt Vơ Đạo
http://vovinamworld.com

Việt Vơ Đạo Liên Lục Địa
http://www.vietvodao.vovinam.net
Việt Vơ Đạo Canada
http://www.vovinamcanada.org
Việt Vơ Đạo Úc Châu
http://www.vovinamaustralia.com
Việt Vơ Đạo Hoa Kỳ
http://www.vovinamus.com
Việt Vơ Đạo Pháp
http://www.viet-vo-dao.com.fr
Việt Vơ Đạo Hưng Đạo
http://www.vovinamusa.org
Việt Vơ Đạo Maroc
http://www.vovinam.ma
Việt Vơ Đạo Nam Liên Xô
http://www.vovinam-wd-russia.nm.ru
Việt Vơ Đạo Âu Châu
http://www.vovinam-eu.org
Việt Vơ Đạo Bĩ
http://www.vovinam.be
Việt Vơ Đạo Đức
http://www.vovinam-muenchen.de
Việt Vơ Đạo Ư
http://www.vovinam.it
Việt Vơ Đạo Hoà Lan
http://www.vovinam.nl
Việt Vơ Đạo Na Uy
http://www.vovinam.no
Việt Vơ Đạo Ba Lan
http://www.voviet.pl
Việt Vơ Đạo Thụy Sỹ
http://www.vovinam.ch
Việt Vơ Đạo Bồ Đào Nha
http://www.vovinam-vietvodao.net/espana
Tạp Chí Việt Vơ Đạo
http://www.vovinam-via.org
                               Tự Điển và Truy Mạng                    
 Việt Nam và Đa Ngữ Tự Điển
  http://vdict.com
Google Search Engine
 http://www.google.com
bing Search Engine
http://www.bing.com/
Yahoo Search Web
 http://www.yahoo.com
Metacrawler ( search the search Engines)
http://www.metacrawler.com
Blogpost
http://www.blogpot.com
Face Book
http://www.facebook.com
Flash Slice Show
http://flash-slide-show-maker.com/download/index.php
Đổi Qua Unicode Từ Tiếng Việt
http://convert.holvn.org/
Trở Lại Trang Mặt