Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4888
Trang Mạng Lê Quang Đẳng
www.lequangdang.netGia Kỷ

   Gia Kỷ là kỷ luật cuả gia đ́nh hay những qui định cho một sinh hoạt cuả một gia đ́nh.  Kỷ luật đặt ra không phải để ngăn cảng sự phát triển tài năng hay trừng phạt mà là để bảo vệ và ǵn giữ con, cháu, chắt và chít... tránh xa con đường hư hỏng, sa đoạ, xấu xa, bất hiếu và vô dụng.

   Tất cả con, chaú, chắt, chút và chít ... trong gia tộc phải tuân hành hai mươi sáu điều dưới đây:Gia Kỷ


Mục Lục

1- Tôn Giáo
2- Đạo Lư
3- Ngày Đoàn Tụ
4- Tổ Đ́nh
5- Hương Hoả
6-Lễ
7- Chín Điều Kỷ Luật
8- Chín Điều Tâm Niệm
9- Giáo Dục
10- Thể Thao
11- Âm Nhạc
12- Nghề Ngjiệp
13- Hôn Nhân
14- Sanh Con
15- Nhà Ở
16- Đầu Tư Nhà
17- Tiết Kiệm
18- Quỹ Học Bổng và Tương Trợ
19- Cờ Bạc
20- Rượu Chè và Thuốc Phiện
21- Bạo Động và Trộm Cướp
22- Lễ Thành Hôn
23- Tang Lễ
24- Di Chúc
25- Kỷ Luật
26- Tu Chính

 Chín Điều Kỷ LuậtChín Điều Kỷ Luật1- Không được bạo động.
2- Không được cờ bạc.
3- Không được trộm cấp.
4- Không được nói láo.
5- Không được uống rượu say và hút thuốc lá.
6- Không được đi chơi rong.
7- Không được phung phí tiền bạc.
8- Không được làm biếng.
9- Không được tà dâm.
 Dẫn Giăi:

1- Không được bạo động: Bạo động có nghiă là hành vi cuả vơ lực, là đánh lộn nhau bằng vũ khí có thể gây thương tích hay chết chóc ...Khi không cầm  được ḷng nóng giận th́ bạo động có thể xảy ra ...Nên điều nầy phải tuyệt đối tránh ...Phải dùng lời nói để thu phục hay thuyết phục mà không được dùng tay chân...Trong gia đ́nh cha mẹ không được đánh con cho dù là dạy dỗ, anh, chị, em không được đánh nhau trong gia đ́nh cũng như ngoài xă hội .

2- Không được cờ bạc: 
" ...Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết đem thân vô tù ..."

Từ ngàn xưa cho đến nay cờ bạc được coi như là một trong những thoí hư, tật xấu cuả con ngướ mà c̣n là một tệ nạn cuả xă hội ...Cờ bạc có nhiều h́nh thức như đánh bài, chọt máy poky, chơi số đuôi hay xổ số,  đánh cá ngựa, đua chó vv... Những ngướ bất trí (ngu dốt) nghĩ rằng có thể kiếm tiền một cách dễ dàng  nhưng thực tế th́ không phải vậy mà là thiếu suy nghĩ, không kiễm soát được cái thoí hư xấu cuả bản thân mà bị cái tham, cái ngu muội cám dỗ và sai khiến nên mê say cờ bạc, thật là đáng trách và đáng chê cười ...!

Tất cả con , cháu, chắt và chít ...cuả gia tộc không được cờ bạc và tuyệt đối tránh xa ...Những bài học trước mặt cần phải nhớ và dằn ḷng ...!

3- Không được trộm cấp:
    Lấy đồ vật cuả ngướ khác mà không có sự trao đổi hay đồng ư th́ coi như là trộm cấp. Tất cả những ǵ không thuộc về cuả ḿnh th́ không được lấy cho dù không có ai nh́n nhận ..Những ǵ cuả ngướ khác không được lấy làm cuả riêng ḿnh. Một con ngướ đứng đắn không bao giờ lấy hay mượn đồ cuả ngườ́ khác mà phải mua sắm để dùng nếu nó là một sự cần thiết.

4- Không được noí láo:
 Đức Khổng Tử đă dạy: "  Một điều thất tín th́ vạn điều không tin ..."  Có nghiă là noí láo làm mất hết uy tín cuả ḿnh và không ai tin ḿnh nửa. Một khí nói láo điều đó với một ngướ nào đó  mà họ biết được sự thật th́ họ sẽ không giờ tin ḿnh nửa ...Mọt khi mà không có chữ tín với ai hết th́ không làm việc chung nhau và không c̣n ai tin tưởng để giao việc hay trách nhiệm ǵ từ chổ làm đến xă hội và công quyền ... Tất cả con, cháu, chắt và chít trong gia tộc phải sống thật với chính ḿnh và không được lừa dối chính ḿnh và ngướ thân trong gia tộc .

5- Không được uống rượu say hay hút thuốc:
   Trong xă hội ngày nay ngướ ta vô minh như nước trong đại dương, sự vô minh đó giết chết bản thân và haị ngướ thân trong gia đ́nh đó là hút thuốc lá và uống rượu.  Dần dà chánh quyền các nước tân tiến đang cấm hút thuốc lá nơi công cộng và  cấm tuổi vị thành niên uống rượu ..! V́ rượu và thuốc là là những thứ độc dược làm cho lục phủ và ngủ tạng cuả cơ thể con người bị hư hại như lao phổi khi hút thuốc, trí nhớ mất và ngu đầng khi uống rượu...

6- Không được đi chơi rong:
 Khi c̣n nhỏ th́ dành th́ giờ vạ việc học, khi lớn th́ dành th́ giờ vào việc làm... Giết th́ giờ bằng cách chơi rong là hoang phí tuổi đời, hoang phí tiến bạc ...Không nên vi phạm mà phải biết vận dụng tối đa năng xuất cuả th́ giờ hữu ích cho bản thân và gia đ́nh . Làm biếng c̣n là cái tội bất nhân và bất nghiă. Thay v́ đi chơi rong th́ đi tập thể dục để gia tăng sức khỏe hay bảo vệ sức khỏe... Một tuần lễ có 168 giờ: Cần ngủ 56 giờ c̣n lại là 112 giờ , nếu làm việc tại công sở th́ mất 40 giờ cộng với đi và về 10 giờ th́ c̣n lại là 62 giờ...Nếu làm việc gấp đôi có nghiă là làm việc 80 th́ c̣n dư là 12 giờ trong một tuần ... Nếu biết vận dụng tôí đa th́ giờ th́ thành tài lúc lập thân và khá giả lúc thành thân là chuyện đương nhiên ...Chỉ có những kẻ làm biếng, bất nhân, bất nghiă, vô tích sự không biết sống cho thân nhân và gia tộc mới hoang phí th́ giờ một cách vô ích ...!

7- Không được phung phí tiền bạc:
   Khi muốn mua sắp đồ dùng th́ phải tính toán trước và nó thật sự là một nhu cầu hay không?  hay là thấy người bạn ḿnh có rồi muốn mua theo mà không có nhu cầu, tệ hại hơn là đi chợ thấy là mua mà không có nhu cầu hay mua dùng một lần rồi bỏ ...Đó là phung phí tiền bạc . Tất cả con, cháu, chắt và chít phải biết tiết kiệm ... Phải có kế họach chi tiêu trong gia đ́nh trước khi mua sắm đồ dùng ...Chỉ mua khi có kế họach dùng và là một nhu cầu thật sự ...

8- Không được làm biếng:
  Phải năng động để thành tài và hữu dụng cho gia đ́nh và xă hội, như trong điều 6 là không được đi chơi  rong hay ở không mà không làm ǵ hết ...Phải luôn luôn làm việc cho dù việc làm nào đó không tạo ra tiền bạc nhưng hữu ích cho gia đ́nh. Phải làm bài tập ở nhà nếu c̣n là học sinh.

Phải làm việc bảy ngày trong một tuần nếu ngướ đă lập gia đ́nh, một việc (job) làm năm ngày th́ hai việc làm (jobs) ... Phải nhớ:

   

Th́ giờ là tiền bạc
Làm việc tối thiểu là 80 giờ trong một tuần
Làm biếng đồng nghiă với bất nhân và bất nghiă
Làm biếng là hạng ngướ vô dụng bị xă hôị chê cười và nguyền ruả.
Ngướ nông dân làm việc 365 ngày trong một năm.


9- Không được tà dâm:
   Một vợ, một chồng là kỷ cương cuả mọị gia đ́nh, một khi đă lập gia đ́nh  rồi th́ không được dính líu với bất cứ h́nh thức nào có liên quan đến chuyện t́nh dục. Phải sống thật với chính ḿnh và gia đ́nh trong đời sống t́nh dục. Tất cả con, cháu, chắt và chít trong gia tộc không được lăng nhăn với ngướ khác phái về t́nh dục sau khi đă lập gia đ́nh rồi và tuyệt đối ǵn giữ kỷ cương nầy cho những thế hệ sau tiếp nối một cách trong sáng, thanh cao, thánh thiện và hiền hoà vậy .

Lê Quang Đẳng
2005  
Hoà Thuận là đạo anh em
Hiếu Thảo là đạo làm con trong nhà
Thủy Chung là đạo vợ chồng
Ấy là Gia Đạo nằm ḷng người ơi ...
Trang mạng Lê Quang Đẳng
Trang Gia Kỷ
Email: info@lequangdang.net
www.lequangdang.netTrở Lại Trang Mặt