Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4888Trang mạng
Lê Quang ĐẳngTrang
Lê Quang Đẳng và Gia Đình


                                                                   
                                                                 Lê Quang Đẳng, vợ và hai con (hình chup năm 1996)
1- Lê Quang Đẳng.
     Sinh năm 1952 - Nhâm Thìn (trong giấy khai sanh năm 1953) tại Phụng Hiệp, tỉnh Phong Dinh. Vài hàng ghi lại như sau:

     (a) Gia Đình:

      Tháng 7/1994 lập gia đình với Rachaneeboon Tangsirivityakul ở, Bangkok, Thái Lan.
      Ngày  25/10/1995 con trai  Lê Quang Khang Henry  chào đời.
      Ngày  20/10/1995 con gái Lê Thị Trọng Hiếu Jennifer chào đời.

     (b) Học hành:

     Năm 1968 học hết lớp đệ tứ tại trường trung học bán công quận Phụng Hiệp
     Năm 1969 học lớp đệ tam tại trường Bồ Đề Cần Thơ sau vài tháng thì nghĩ học vì bị bệnh nhứt đầu.
     Năm 1970 thị đậu vào trường trung học Nông Lâm Súc Sóc Trăng, tỉnh Ba Xuyên.
     Năm 1971 thi đậu tú tài phần thứ nhất phổ thông.
     Năm 1972 thi đậu tú tài phần thứ nhất nghành Nông Lâm Súc và thi đậu tú tài phần thứ hai phổ thông.
     Tháng 7/1972 nhập ngũ theo học khoá 7/72 Sĩ Quan Trừ Bị
     Tháng 6/1973 phục vụ tại sư đoàn 2 Không Quân, nghành không phi hành.
      Tháng 8/1973 học hàm thụ Cữ Nhân Luật, năm thứ nhất tại đại học Saì Gòn.
     Tháng 5/1975 đi lao tù tại Long Phụng và Thốt Nốt.
     Ngày 30/4/1978 vượt biên tìm tự do.
     Ngày 18/5/1978 đặt chân lên trại tỵ nạn Pulau Tengah, Mersing, Jorhore, Mã Lai Á.
     Ngày 23/8/1978 được định cư taị Adelaide, tiểu bang Nam Úc, Úc Đại Lợi.
     Ngày 25/12/1978 di chuyễn lên Sydney, tiểu bang NSW.
     Tháng 7/1979 đi học lại nghành cơ khí, ngạch Cán Sự tại trường cao đẳng Sydney.
     Tháng 2/1980 chuyễn trường đến Học Viện Kỷ Thuật NSW ( NSW Institute Of Technology) theo học nghành kỹ thuật (kỹ sư cơ khí).
      Tháng 7/1988 tốt nghiệp kỹ sư nghành công nghệ (B.E Manufacturing).
      Năm 1990 học nghành xây cất (building), ngạch kiễm sự ( graduated diploma).                  Năm 1993 học chương trình thạc sỹ, nghành quản trị và thương mại (MBA), được một năm thì bỏ.
      Năm 2007 học nghành tài chánh nghạch cán sự (cerificate IV) , tốt nghiệp thành financial/mortgage broker
       
   (c) Làm Việc:

      Luôn luôn làm việc và học thêm. Vì chưa bằng lòng với thực tại nên làm nhiều việc và học nhiều nghành. Những việc đã làm như sau:
     (1) Công nhân dây chuyền ( process worker)
     (2) Thợ máy ( machinist 1st class)
     (3) Thợ lắp ráp (fitter)
     (4) Bóc hàng và goí hàng ( storeman / packer)
     (5) Thơ ký hành chánh (clerk)
     (6)  Chuyên viên thảo chương (CNC programer)
     (7) Kỹ sư công nghệ ( production engineer)
     (8) Giám đốc sán xuất (production manager)
     (9) Giám đốc ( manager)
     (10) Tổng giám đốc ( general manager)
     (11) Tài xế xe uỉ đất ( bull-dozer operator)
     (12) Tài xế xe chở đất ( tiper truck driver)
     (13) Tài xế xe taxi (taxi driver/operator).
      Hiện đang chạy taxi và đã chấp nhận và bằng lòng với thực tại.    (d) Tu tập:

      Duyên tu học đã đến hồi lúc 16 tuổi khi đang học lớp đệ tam bị nhứt đầu không học được nhưng vô minh nên không biết. Đã tu tập nhiều pháp như sau:
      (1) Sổ tức quán. Đếm hơi thở để an tâm
      (2) Vô vi. Quán âm thanh
      (3) Nhân Điện (universal energy). Để trị bệnh bằng điện.
      (4) Thiền Quán Âm. Quán âm thanh và ánh sáng bên trong.
      Hiện đang tu tập pháp Quán Âm đã có nhiều thể nghiệm rất khích lệ và những kết quả đáng kể, nên công phu thường ngày còn tiếp diễn.

    (e) Hoạt Động:
     Vì lòng thương ngươì và muốn giúp ngươì nghèo và giúp những ngươì bị cô thế nên đã  tham gia những hoạt động từ thiện ngay từ còn là học sinh, những sinh hoạt từ xã hội cho đến chính trị như sau:
       (1) Đoàn Thanh Thiếu Nông 4T (1967).
       (2) Đoàn Thanh Niên Thế Giới Phụng Sự Xã Hội (1968).
       (3) Hôị Hồng Thập Tự (1970).
       (4) Chính đảng và tổ chức chính trị (1978-1992).
       (4) Thi Văn Đoàn( 1969).
       (5) Báo Chí (1980-)
       Hiện tại (ngày 2/2/2010) đã buông bỏ xuống hết những hoạt động chính trị và xã hội, chỉ còn lại thi văn và báo chí như là một cách giãi trí lương thiện mà thôi.


   

2- Rachaneeboon Tangsirivvitayakul
3- Lê Quang Khang Henry
4- Lê Thị Trọng Hiếu Jennifer

Trở Lại Trang Mặt